Legionářský pozdrav z Londýna

18. 11. 2012

Myslel jsem si, že byste se rádi dozvěděli novinky z
Československé obce legionářské v zahraničí (Association of CzechoslovakLegionaries Abroad) – ACLA.

Asociace byla v květnu reprezentována na pietních aktech, které se
konaly na Vojenském válečném hřbitově Commonwealthu v Adinkerke v Belgii, kde
bylo připomenuto obléhání Dunkerque čs. vojenskými jednotkami, a v Leamingtonu
k uctění památky parašutistů, kteří provedli atentát na R. Heydricha před
sedmdesáti lety.

Pietní vzpomínku na Vojenském válečném hřbitově Commonwealthu v Adinkerke
každoročně společně pořádají velvyslanectví České a Slovenské republiky v
Belgii. Připomínají tak padlé z 1. samostatné československé obrněné brigády,
která se utvořila ve Velké Británii během 2. světové války. Obléhala Dunkerque
od října 1944 do 9. května 1945, kdy viceadmirál Frisius, německý velitel města,
složil kapitulaci do rukou generála Lišky. Asociaci při této příležitosti
zastupovala naše čestná členka Milena Kolaříková.

V Jephsonových zahradách v Leamingtonu se nachází nápadná
Památeční fontána ve tvaru padáku připomínající památku parašutistů, kteří se podíleli
na atentátu na R. Heydricha v Praze v květnu 1942. John Martin a Alan Griffin k
ní 27. května položili věnec z čerstvých květin s tímto nápisem: „Na památku
statečným mužům – přátelé československé pamětní fontány“. Věnce a květiny zde
rovněž položili český a slovenský vojenský atašé a děti a vnuci některých z
těch vojáků, kteří se do Leamingtonu po válce vrátili. Dne 28. května zde byl v
zastoupení položen věnec Asociace s nápisem v angličtině, češtině a
slovenštině.

S přáním všeho nejlepšího John Kolbert, ACLA, Londýn