Město Opava odhalilo pamětní desku Janu Kubišovi

18. 11. 2012

Sedmdesáté
výročí likvidace Reinharda Heydricha se Statutární město Opava rozhodlo
připomenout odhalením pamětní desky jednoho z těch, kteří se na této
významné odbojové akci podíleli – parašutisty Jana Kubiše. Právě jím hozený granát tehdy smrtelně zranil zastupujícího říšského
protektora.

Pamětní
desku, která je umístěna na budově bývalých kasáren, v nichž Jan Kubiš
trávil část své vojenské služby, zhotovila sochařka Pavla Kačírková. Autorka navrhla pozoruhodnou desku s průstřelem, která je zhotovena z
nerezu. Symbolika jejího návrhu je víceznačná, může v nás evokovat
například Kubišovy osudové okamžiky,“ uvedl k vítěznému návrhu pamětní
desky, která vyšla z architektonické soutěže, náměstek primátora Dalibor
Halátek při jejím slavnostním odhalením 28. května 2012.

Jan Kubiš na Opavsku strávil poslední předválečný rok, kdy hlídal
výstavbu pohraničního opevnění. Zde také prožil stahování vojenských jednotek z
pohraničí po podpisu mnichovské dohody. „Věřím, že se tato pamětní deska stane
připomínkou morálky v její explozivní podobě,“ vyjádřila své přání autorka
pamětní desky Pavla Kačírková.

Hlavní vzpomínkovou řeč
přednesl předseda Krajské jednoty ČsOL Moravsko-slezského kraje br. Pavel
Skácel. V jejím závěru mj. uvedl: „Položme si dnes otázku, kde se v Janu
Kubišovi vzalo tolik kuráže, chuti bojovat a nasadit život, kdo zasel do jeho
duše v malých poměrech jihomoravské vísky semínko vlastenectví, které
vyrostlo v lípu hrdinství a odvahy. Jít do zahraničí, naučit se jiný jazyk,
jiné dovednosti, způsoby boje. A splnit náročný úkol. Vyrůstal v jiné době,
přátelé. Byl vychován v ovzduší vzniku republiky za působení vlastenců učitelů,
legionářů, členů Sokola a Orla, organizací prodchnutých čirým vlastenectvím.
Nikdo tehdy nedovolil filmy a periodika soustavně znevažující pojem češství,
hrubě zkreslující historické skutečnosti. Tak jako dnes. Namátkou vzpomenu Zabíjení
po česku, Habermanův mlýn, protičeské, protivlastenecké paskvily vyrobené snad
na nějakou objednávku… Většina kulturních lidí ve všech zemích si váží svých
hrdinů. To, že jsme se dnes na tomto místě sešli a odhalujeme pamětní desku
hrdinovi (už druhou v našem okrese), je toho důkazem. Naše setkání je další
zastávkou na dlouhé cestě k většímu národnímu uvědomění a sebevědomí nebo
vlastenectví, které nám zatím podle průzkumů i letmého poznání stále klesá.
Většina z nás přítomných nejspíš tuší, že i v postmoderním věku, kdy se na
světě stále hromadí zbraně a výzbroj, může nastat doba, kdy bude hrdinů zoufale
potřeba. Doba, kdy třeba i gramaticky vyšperkované a logicky přesné akademické
fráze přestanou platit. Musí je nahradit rozhodný, rozvážný, vlastenecký a
hrdinský čin. Jan Kubiš byl velký člověk se srdcem na pravém místě. A to srdce
tlouklo silně červenomodrobíle. Ozvěna jeho tlukotu a činu se tak dostala
k národu. Je nádherné, že i přes propast desetiletí zní opravdově i našim
srdcím. Ať dále žije nehynoucí památka hrdiny našeho národa plk. Jana Kubiše.“

Připravil:
Ladislav Lenk s využitím tiskové zprávy mluvčí Statutárního města Opavy a za
přispění br. Pavla Skácela

Foto:
Statutární město Opava