Michal Hašek vyznamenán za podporu legionářských tradic

18. 11. 2012

Hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek se 24. ledna 2012 setkal v Brně na pracovní schůzce s prvním místopředsedou Československé obce legionářské Jindřichem Sittou a krajským koordinátorem projektu Péče o válečné veterány v letech 2010-2011 za Jihomoravský kraj Františkem Trávníčkem.

Úvod jednání měl slavnostní formou – Michalu Haškovi byla předána Pamětní medaile ČsOL 3. stupně, kterou mu obec legionářská udělila za jeho podporu legionářských tradic a rovněž za péči o válečné veterány v rámci Jihomoravského kraje.

Poté byl hejtman a předseda Asociace krajů ČR seznámen s projektem ČsOL Péče o válečné veterány, potažmo i s projektem Vlčí máky válečným veteránům, což je cyklus benefičních koncertů organizovaných ve spolupráci s Vojenským uměleckým souborem Ondráš. Jindřich Sitta informoval Michala Haška rovněž o projektu Legie 100 a jeho jednotlivých podprojektech. V této souvislosti byla diskutována možná spolupráce ČsOL s Asociací krajů ČR.

Ve druhé části pracovního jednání byl Michal Hašek seznámen s aktuálním stavem projektu POVV jak v rámci ČR, tak především na jižní Moravě, kde se právě díky aktivní spolupráci s krajským úřadem a hejtmanem daří projekt péče o válečné veterány nejlépe realizovat v rámci ČR.

Tato schůzka potvrdila, že v osobě Michala Haška má prezentace legionářských tradic a podpora válečných veteránů silného partnera jak v rámci Jihomoravského kraje, tak i v dalších krajích České republiky.

Ladislav Lenk na základě podkladů Františka Trávníčka, foto: Mgr. Petr Holeček