Na svém kontě mají 20 970 zmapovaných vojenských pietních míst!

18. 11. 2012

V
sobotu 31. března se v hotelu Legie v Praze konala valná hromada Spolku
pro vojenská pietní místa, která řešila zásadní otázky důležité pro jeho další
činnost.

 Hlavním
bodem programu se stalo projednání a následné schválení úprav stávajících
stanov spolku tak, jak si to časem vynutily zkušenosti z práce spolku. Jednalo
se o tři základní věci – snížení počtu členů výkonného výboru ze sedmi na tři
osoby, aby tento výkonný orgán mohl fungovat pružněji, zavedení členských
příspěvků, bez nichž není možné nadále financovat provoz počítačového serveru
pro potřeby spolku, a ustavení možnosti vyloučit člena hlasováním valné hromady
pokud dlouhodobě neplní své členské povinnosti. Novinkou v členských povinnostech
je především placení členských příspěvků. Jejich výši navrhuje výkonný výbor a
schvaluje valná hromada. V odůvodněných případech může výši příspěvku člena
spolku na základě jeho žádosti výkonný výbor snížit.

Po
schválení těchto změn stanov valná hromada zvolila nový výkonný výbor spolku ve
složení Jan Kincl, Vladimír Štrupl (oba
členové Jednoty ČsOL Český Brod) a Vojtěch
Stráník. Výbor pak svého středu jako předsedu zvolil Vojtěcha Stráníka. Poté
výkonný výbor navrhl členský příspěvek na rok 2012 ve výši 400 Kč splatných do
30. června 2012, což valná hromada schválila.

Spolek
pro vojenská pietní místa vznikl v roce 2007 a za dobu jeho existence jeho
členové, sympatizanti a další příznivci zmapovali a umístili na web spolku celkem
20 970 vojenských pietních míst (VPM), z toho 906 v zahraničí.

Kromě
mapovaní VPM spolek také propaguje vojenská pietní místa formou geocachingu tím
způsobem, že v jejich blízkosti budují tito nadšenci skrýše (cache), které pak
ti, kteří se této volnočasové aktivitě věnují, hledají na základě zadaných
souřadnic pomocí svých GPS navigací. Na cestu po skrýších zřízených v rámci
této hry u nás i ve světě se již vydalo nebo ještě vydá 25 „putovních
mincí“ – geocoinů – vyrobených k tomuto účelu Čs. obcí legionářskou.
Zatím nejdelší vzdálenost, 18 653 km, urazil geocoin s označením TB3B26Y s
obecným „přáním“ cestovat po vojenských pietních místech. Na cestu se
vydal 18. června 2010 a nyní se nachází v Dubaji.

Stránky
Spolku pro vojenská pietní místa: http://www.vets.cz/

Text:
Jitka Lenková, foto: Ladislav Lenk