Nalezněte cestu ke svým předkům

18. 11. 2012

Domníváte se, že váš dědeček či jiný příbuzný byl legionářem? Myslíte si, že ve vašich žilách koluje krev hrdiny, který stál u zrodu samostatného československého státu? Pokud ano, chceme vám pomoci. Čs. obec legionářská pro vás připravila unikátní projekt pod názvem „Krev legionáře“, který byl 24. ledna oficiálně spuštěn.

Vychází z myšlenky, že v České republice žije v současné době odhadem milion potomků československých legionářů, kteří bojovali na frontách 1. světové války. Proto jim chceme umožnit přístup do databáze údajů o čs. legionářích tak, aby mohli zjistit, zda některý z jejich předků či příbuzných nebyl legionářem, kde bojoval a kde případně zahynul v bojích, kdo jsou jeho potomci a příbuzní. Základem projektu je unikátní databáze čs. legionářů z 1. světové války, kterou ČsOL získala z Vojenského historického archivu. V současné době tato databáze obsahuje údaje o celkem o téměř 130 tisících čs. legionářích z 1. světové války.

Projektem Krev legionáře chceme přispět k připomenutí a rozvíjení hodnot a odkazu zakladatelů našeho samostatného státu. A především pak těch, kteří svobodu a demokracii vybojovali a v mnoha případech neváhali za ni položit své životy.

Nalezněte i vy cestu ke svým předkům a za naší pomoci se přesvědčte, zda ve vašich žilách nekoluje krev některého z těchto hrdinů. Projekt Krev legionáře vám to umožní.

Vedení Československé obce legionářské

Projekt naleznete na: http://www.krevlegionare.cz/