Návštěva našich francouzských přátel

18. 12. 2012

V úterý 18. 12. 2012 navštívila ústředí obce legionářské v hotelu Legie v Praze vzácná návštěva. Šlo o místopředsedu jednoty ČsOL v Paříži br. Pavla Lešáka a jeho manželku, kteří jsou na vánočním pobytu v Čechách.

Při této příležitosti byly prodiskutovány aktivity ČsOL ve Francii v příštím roce. Br. Pavel Lešák rovněž převzal členské průkazy pro nové členy jednoty ve Francii, s potěšením také přijal první číslo našeho nového časopisu Legionářský směr. Slíbil, že do dalšího čísla zpracují francouzští bratři příspěvek o práci své jednoty. Předseda ČsOL Pavel Budinský a místopředseda ČsOL Emil Cigánik popřáli členům naší jednoty ve Francii do nového roku mnoho zdraví a hodně úspěchů v jejich činnosti.

Emil Cigánik, foto: Ladislav Lenk