Nebylo bezvýznamných bitev

18. 11. 2012

Československá obce legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR zorganizovala v pátek 17. února v hlavním sále MO v Praze na Valech slavnostní shromáždění u příležitosti 69. výročí bojů u Sokolova a 68. výročí bojů u Jasla v době 2. světové války.

V hlavním sále se setkali váleční veteráni, mezi nimi i přímí účastníci bojových střetů u Sokolova a Jasla, kteří mezi sebou přivítali místopředsedu senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotku, představitele Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR, vojenské přidělence v ČR, zástupce spřátelených společenských organizací, studenty Univerzity obrany z Brna a letos poprvé i studenty gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů z Prahy. Škoda jen, že právě tito mladí lidé zde nemohli potkat více válečných veteránů. Oproti loňsku, kde se tohoto shromáždění jich zúčastnilo více než padesát, jsme totiž letos na Valech napočítali pouhých dvacet hrdinů. Někteří totiž mezitím zemřeli, mnozí další se kvůli zdravotnímu stavu omluvili, takže například ze 17 žijících Sokolováků se dostavilo pouhých pět.

K přítomným jako první promluvil Přemysl Sobotka, který upozornil, že se v minulosti pohlíželo na chrabrost z vojáků východní fronty s určitým despektem a jejich činnost byla poněkud hloupě bagatelizována. „K těmto názorům nesmíme v žádném případě zůstat pasivní. Nebylo bezvýznamných bitev. Nesmíme se opět nechat okrást demagogy o výklad naší historie.“ Rovněž další vystoupení a zdravice se nesly v duchu ocenění a vzdání úcty bojovníkům od Sokolova a Jasla a vůbec všem našim válečným veteránům z 2. světové války. Velmi procítěně například promluvil člen předsednictva SZPB Juraj Drotár: „Vám, ctění veteráni, přeji jménem Slovenského svazu protifašistických bojovníků dobré zdraví, rodinnou pohodu, úctu a péči od státní správy a mnoho slunečných dnů mezi námi. Hluboce se před vámi skláním a děkuji vám!“ Podobně přítomným veteránům poděkoval také předseda ČsOL Pavel Budinský, který vyzdvihl jejich statečnost a hrdinství v boji za naši svobodu.

Text a foto: Ladislav Lenk