(Ne)jen Hovory s TGM

18. 11. 2012

U
příležitosti 162. výročí narození Tomáše G. Masaryka Československá obec
legionářská – jednota Valtice 8. března 2012 zahájila sérii komponovaných
pořadů na počest prezidenta Osvoboditele, politika, filozofa, státníka a
vrchního velitele československých legií a československé armády.

 Den
předtím, 7. března 2012, radnice města Břeclav spolu s Československou
obcí legionářskou, Českým svazem bojovníků za svobodu a dalšími organizacemi uspořádala
pietní akt u sochy Tomáše G. Masaryka v centru města. Kytici za projekt ČsOL
Péče o válečné veterány položil krajský koordinátor tohoto projektu František
Trávníček spolu s válečnými veterány Janem Netopilem z Hustopeč a
Jarmilou Stávkovou z Břeclavi.

Dne
8. března 2012 večer se v rámci oslav výročí narození prezidenta
Osvoboditele uskutečnil komponovaný pořad (v Břeclavi jako prvním
z řady měst), kdy je plánován v letošním roce nejen k výročí
narození, ale především k 75. výročí úmrtí prvního československého
prezidenta – Tomáše G. Masaryka. Koncert se uskutečnil ve spolupráci
s městem Břeclav v místní rekonstruované budově bývalé synagogy a v nádherném
prostředí vyslechli posluchači z řad veřejnosti a válečných veteránů
oblíbené lidové písně Tomáše G. Masaryka a také árie od Bedřicha Smetany,
Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka a na počest českých válečných veteránů a
československých legionářů i písně Karla Hašlera a Františka Škroupa. Vše bylo
doprovázeno moderovaným slovem a přiblížením díla Karla Čapka „Hovory s TGM“.

Jak
se vyjádřili zástupci města Břeclav po zhlédnutí pořadu, doporučí základním a
středním školám na území města, aby tento pořad zhlédla nejen veřejnost, ale i především
mladí lidé, kteří mají v současné přetechnizované době a vysokých nárocích
na ně kladených jen málo prostoru pro poznávání vlastních národních a
regionálních dějin. A Tomáš G. Masaryk, nejen jako první československý
prezident, ale i jako nejvýznamnější osobnost pocházející z Moravského
Slovácka, součástí těchto dějin je.

František
Kuba, foto: Eliška Windová, redakce měsíčníku Radnice Břeclav