(Ne)jen Hovory s TGM

18. 11. 2012

Před
75 lety, 14. září 1937 v 3.29 hodin ráno zemřel v Lánech Prezident
Osvoboditel Tomáš Garique Masaryk. K uctění jeho pátky se letos po celé
České republice uskutečnila celá řada pietních a vzpomínkových akcí připomínajících
tohoto výjimečného státníka, který se zasloužil spolu se svými spolupracovníky
a zvláště s M. R. Štefánikem a E. Benešem o samostatný stát – Československou republiku.

 Také
Československá obec legionářská již celý rok prezentuje svůj vztah k TGM –
„tatíčkovi a bráškovi“ našich legionářů především na Rusi, a to komponovaným
pořadem mluveného slova a oblíbených písní TGM v pořadu „(Ne)jen Hovory s TGM“.
Po Břeclavi v březnu 2012 k výročí narození TGM to bylo hlavně nyní uskutečněním
tří představení v Blansku, Lánech a Hodoníně. Každé z těchto míst má svůj vztah
k TGM nebo k legiím, a právě proto se zde představení uskutečnila. V Blansku
se této hodnotné akce 12. září zúčastnil 1. místopředseda ČsOL s chotí, v Lánech
byla účast na koncertu věnovaném TGM pojata jako setkání válečných veteránů, v Hodoníně
se komponovaný pořad konal po slavnostní vernisáži výstavy fotografií nazvané „Armáda
ČR v obrazech od svého vzniku do současnosti“ rovněž za účasti představitelů
ČsOL, sokolů a široké veřejnosti.

Komponovaný
pořad „(Ne)jen Hovory s TGM“ je zpracován k připomenutí 75. výročí úmrtí
Prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Nemá za cíl popisovat známé věci, které
se čtenář může dočíst v knize Karla Čapka „Hovory s TGM“, jde spíše o
připomenutí jeho role jako státníka, člověka a vrchního velitele nejdříve
legionářských vojsk ve Francii, Itálii a na Rusi a později československé
armády. K jeho odkazu se hlásí mnoho subjektů, ale právě Československá obec
legionářská si tímto komponovaným pořadem složeného z mluveného slova, ale
především oblíbených písní TGM v podání mezzosopranistky Táni Janošové, uctívá
svého nejlepšího a nejčestnějšího člena, který se spolu s legionáři a dalšími
spolupracovníky zasloužil o samostatný a svobodný stát Čechů a Slováků, ale i
Rusínů a dalších národností, tehdy včetně německé – Československou republiku.

Mimochodem
Táňa Janošová svou interpretací navazuje na jinou naši operní umělkyni – Jarmilu
Novotnou, která spolu se synem TGM Janem Masarykem často tyto oblíbené písně
panu prezidentovi zpívala a Jan Masaryk ji doprovázel na klavír. Jde o další z
paralel a odkazů, na které tento pořad může navázat a připomenout současné
veřejnosti osobnost TGM a jeho okolí z jiné, než jen filozoficky nebo politicky
deklarované strany jeho osobnosti. A je jen nanejvýš přínosné pro tuto
společnost, že se těchto připomínek tak významné osobnosti zúčastňují nejen
pamětníci TGM a váleční veteráni, ale i mladší a mladá generace, která tak
postupně nachází k němu cestu i bez nařizování a povinné četby.

O
významu akcí svědčí i skutečnost, že je podpořila jak samotná města, tak i
místní muzea, včetně Muzea TGM v Lánech nebo Masarykova muzea v Hodoníně. Nabídka
komponovaného pořadu nekončí, v říjnu 2012 u příležitosti oslav výročí vzniku
Československa se uskuteční v Miroslavi a Hustopečích u Brna.

František
Kuba, foto: p. Habeš, Svetozár Plesník, Andrea Lejnarová, Ferdinand Vrábel a Martin
Žižlavský