Neobvyklý dopis předsedovi ČsOL

18. 11. 2012

Asi jen málokdy se stane, že odpovědí od adresáta novoročního přání je obsáhlý dopis a k tomu navíc doplněný reprodukcemi vlastních kreseb věnovaných jako poděkování za novoroční přání. Ale přesně takový dopis obdržel v minulých dnech předseda ČsOL Pavel Budinský. Stojí za zveřejnění.

Vážený bratře plukovníku, doufám, že Vás mohu takto oslovit. Srdečně Vás zdravím a děkuji za krásné blahopřání, které mně bylo jako veteránu posláno k roku 2012, což se nám tak často nestává! Byl jsem mile překvapen krásnou reprodukcí ešalonu našich legionářů, kteří s dalšími bratry přes Sibiř mířili až k oceánu, aby se dostali do osvobozené vlasti, za kterou bojovali a pokládali své životy. Autorem této reprodukce je legionář Vlček, a proto Vám také píši.

Já také kreslím a maluji, studoval jsem profesuru výtvarné výchovy a deskriptivy v letech 1945-1948 v Praze, kam jsem odešel po skončení války přímo z „lesa“, kde jsem byl partyzánem na naší Českomoravské Vysočině. A tak si vzpomínám, když jsem chodil do školy, jak jsme si vážili našich legií, bratrů, kteří už dávno spí věčný sen, jak oni na svých plucích a praporech měli jména Jana Žižky, Mistra Jana Husa, Prokopa Holého. I my, partyzáni, jsme, když naši velitelé přilétli za války ze Sovětského svazu, a naše skupiny a partyzánské brigády, nesli jména našich hrdinů – Jana Žižky, Za svobodu Slovanů, Mistra Jan Husa, Jana Koziny a dalších. Já sám jsem byl u Kozinovců, spolupracovali jsme s Husovci a každoročně vzpomínám, když za účasti vojenských delegací mluvím na místě posledního boje Husovců v Leškovicích, na partyzány, kteří věrni své partyzánské přísaze si naposledy lehali do plamenů ohně v boji za naši a jejich svobodu, kdy poslední náboj si ponechávali pro sebe …

Jejich památníčky ničili a zničili vandalové,kterým vadila jejich hvězda – ale v tom boji posledním společně padli jak Češi, tak Rusové, Ukrajinci, jejich velitel mjr. A. V. Fomin ze Sibiře, kterého smrtelně zraněného ukopal v Chrudimi esesák Feustel. A tak zní po proslovech jejich a naše hymny.

Bratře plukovníku, posílám Vám jako poděkování za krásnou výše jmenovanou novoročenku reprodukci mého obrazu „Pochod partyzánů v noci“ a také novoročenky pro bratry, kteří pečují o veterány (mně bude v roce 2012 už 89 let). Prosím proto, předejte jim přiložené novoročenky s mým poděkováním, a to: MUDr. J. Sittovi, Ing. E. Cigánikovi. Panu Ing. K. Jeřábkovi, který mě dnes osobně navštívil a který o nás, veterány z Vysočiny, vzorně pečuje, jsem ji předal osobně. Moje poděkování patří i paní Libuši Pavlíčkové z Jihlavy, řediteli KVV Jihlava plk. gšt. Ing. Milanu Solíkovi, veteránu z Afghánistánu, který se o nás jako voják vzorně stará, kdy mě v delegaci vojáci odvezli do Loun, kde v roce 1044 přistáli Kozinovci, kteří se pak proslavili na Českomoravské Vysočině, a kde jsem tak mohl promluvit na místě jejich seskoku.

Vážený bratře předsedo, hodně zdraví, rodinné a osobní pohody Vám přeje Josef Sztacho.

Připravil: Ladislav Lenk, foto: reprodukce obrazu Josefa Sztacha „Pochod partyzánů v noci“