Nijmegenské čtyřdenní peklo

18. 11. 2012

Ve
dnech 17. – 20. 7. 2012 absolvoval člen ČsOL z jednoty Hradec Králové por.
Pavel Kuthan známý nijmegenský Čtyřdenní pochod, a to ve velmi obtížné
vojenské kategorii. Stal se tak zřejmě prvním příslušníkem Aktivních záloh AČR,
který pochod v této kategorii zvládl. Spolu s kolegou des. Josefem Lukácsem
byli zároveň tento rok jedinými zástupci Armády ČR mezi zúčastněnými armádními
jednotkami z různých končin světa.

Nijmegenský
pochod Vierdaagse je znám po celém světě. Vznikl v roce 1909 z iniciativy
Královské nizozemské asociace pro tělesnou východu (KNBLO, původně NBvLO)
složené z velké části z vojenských veteránů. Přímo s nápadem armádního
čtyřdenního přesunu na velkou vzdálenost se zátěží (v plné polní) přišel již
v roce 1907 poručík C. D. Viehoff z nizozemského 8. pěšího pluku v Arnhemu.
Tento vysilující čtyřdenní pochod se pak poprvé konal počátkem září 1909 a účastnilo se ho tehdy
296 vojáků a 10 civilistů. Původně se pochod chodil každý rok z jiného
města. Vypuknutí 1. sv. války v roce 1914 však způsobilo zrušení pochodu
na dva roky (1914–1915).

Od
roku 1925 se pochod natrvalo soustředil do Nijmegenu. První zahraniční účastníci
se ho zúčastnili v roce 1928
a od roku 1930 měl již stabilně mezinárodní účast, kdy
se prestiž této akce stále zvyšovala. Rostl i počet účastníků. Narůst byl
podpořen zvyšujícím se zapojením civilních účastníků. V roce 1940 tradici pochodu
opět narušila 2. světová válka. Obnoven byl v roce 1946, i přes utrpěné válečné
škody, v Nizozemí. Hned v tomto roce měl 4000 účastníků. Popularita
pochodu rostla a jeho absolvování se stalo prestižní záležitostí nejen v
Nizozemí. V roce 1954 měl přes 10 000 účastníků, v roce 1988 již přes
30 000. Od roku 2004 je počet účastníků limitován 45 000 osob. Letošního
96. ročníku se účastnilo 40 630 pochodujících.

Náročný
pochod, který se chodí již 96 let, měl v historii i své oběti. Za dobu jeho
existence při jeho absolvování zemřelo celkem 6 účastníků a dalších několik
desítek mělo doživotní trvalé následky. Každý rok množství účastníků během
pochodu zkolabuje nebo to vzdá. Letos to bylo 2486 účastníků, kteří během
pochodu skončili a nedošli do cíle z různých důvodů.

Účastníci,
kteří obtížný pochod dokončí, jsou vyznamenáni křížem Vierdaagsekruis (Kříž
Čtyř dnů), správně celým názvem Kruis voor betoonde marsvaardigheid (Kříž
prokázaných pochodových schopností). Vznikl již v roce 1909 s prvním
ročníkem pochodu, nejprve jako ocenění pouze pro vojáky. Teprve později byl
udělován i civilistům. Kříž uděluje asociace KNBLO. Od počátku byl však na
základě královského výnosu kříž zařazen mezi oficiální nizozemská vyznamenání,
s povolením pro nošení i na vojenské uniformě. Kříž má několik tříd, a to podle
počtu absolvovaných ročníků pochodu. Jeho získání je pro příslušníky mnoha
armád světa prestižní záležitostí.

Pochod
je rozdělen do několika kategorií (podle věku a pohlaví účastníků),
s trasami 30 km (senioři/děti bez zátěže), 40 km (vojáci s povinnou
zátěží min. 10 kg/starší muži + ženy bez zátěže) a 50 km (mladí muži bez zátěže)
pro každý den (tedy celkem 120, 160 či 200 km celkem za 4 dny). Armádní kategorie je
pro jednotlivce i celé jednotky stanovena na 40 km každý den se zátěží 10 kg povinné zátěže +
vlastní výbava a strava na cestu, samozřejmě s vojenskou výstrojí. Každý
den musí být daná vzdálenost absolvována do určeného času – účastník má cca 11
hodin na to, aby došel do cíle. V případě vojenské kategorie
s povinnou zátěží tedy 4 x 40 km (160 km) za 4 x 11 hodin.

 Jedni
z prvních absolventů pochodu z nizozemského 5. pěšího pluku v roce
1909

 Kanaďani
letos – stále v dobré náladě

Pavel
Kuthan spolu  francouzským a americkým účastníkem v cíli pochodu


 Vierdaagsekruis
úspěšného absolventa pochodu – uděluje se od roku 1909.

 Ladislav
Lenk, historie pochodu Pavel Kuthan, foto: archiv Pavla Kuthana