Nikdy by sme nemali zabúdať…

18. 11. 2012

V srdci
Slovenského národného povstania – Banskej Bystrici – sa v stredu 29.
augusta 2012 za účasti viacerých vojnových veteránov a účastníkov
československého druhého odboja uskutočnili celoslovenské oslavy 68. výročia
tohto významného protifašistického vystúpenia, v rámci ktorého už 30.
augusta 1944 v obci Sklabiňa vyhlásili obnovenie Československej republiky
a na slobodnom území po šiestich rokoch opäť prvýkrát zaviala československá
vlajka.

Za
Československú obec legionársku sa na oslavách zúčastnili jej predseda Pavel
Budínský, podpredseda Emil Cigánik, početná delegácia z Jednoty ČsOL Ostrava,
ktorá na oslavy priniesla aj vlajku ČsOL, a za Jednotu ČsOL Český Brod F.
Vrábel.

V prejavoch
popredných účastníkov osláv, najvyšších slovenských predstaviteľov – prezidenta
SR Ivana Gašparoviča, premiéra Roberta Fica – i predsedu Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Pavla Sečkára zazneli slová o potrebe
pripomínania si tejto významnej a slávnej kapitoly v dejinách Čechov
a Slovákov a o naliehavosti boja proti recidívam fašizmu
a nacizmu v podobe rôznych súčasných zoskupení, ktoré ťažia
z aktuálnych ekonomických problémov. „Nikdy by sme nemali zabúdať na to,
ako ľahko sme svoju slobodu a nezávislosť v rokoch 1938 – 1939 stratili
a koľko obetí stálo jej znovuzískanie na všetkých frontoch druhej svetovej
vojny, kým bolo celé Československo 9. mája 1945 opäť slobodné…“

Oslavy
vhodne doplnili prelet stíhačiek Ozbrojených síl SR, zoskok parašutistov,
prezentácia aktivít slovenských vojenských klubov i modernej techniky
Ozbrojených síl SR ako aj vystúpenia viacerých speváckych súborov. Najmä
ženského súboru Legendy z Kaliningradu, ktorý predniesol okrem iného aj
legendárnu Kaťušu a nemenej slávnu lyrickú pieseň Podmoskovské večery.

Text
a foto: Ferdinand Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod