Občané Těšínska na frontách druhé světové války

18. 11. 2012

Projekt „Po stopách druhé
světové války na Třinecku a v regionu“, jehož realizátorem je Městský úřad v
Třinci, je zaměřen nejen na studium a prezentaci historie válečných hrobů a
pietních míst s vazbou na období druhé světové války na Třinecku, ale dává
možnost osobně se zapojit do pátrání po osudech vojáků nebo občanů padnuvších v
období 2. světové války.

Snahou této akce je
přiblížit žákům devátých tříd základních škol v Třinci složitou politickou
situaci na Těšínsku po roce 1938 a z toho vyplývající problémy, které se tohoto
území dotkly v předvečer 2. světové války a zejména po jeho obsazení
nacistickým Německem v září roku 1939. Vše v návaznosti na probrané téma druhé
světové války. Dvouhodinová přednáška „Občané Těšínska na frontách druhé
světové války“ byla žáky přijata s velkým zájmem, nejen proto, že mnozí z
jejich příbuzných ve válce bojovali, ale hlavně proto, že měli možnost
bezprostředně vyslechnout vzpomínky přímého účastníka bojů na západní frontě,
příslušníka čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii a předsedy Jednoty
ČsOL Frýdek-Místek plk. ve výslužbě Adolfa Kalety. Ten ve funkci velitele tanku
bojoval na podzim roku 1944 v Normandii při obléhání přístavního města
Dunkerque.

„Tím
celý projekt nekončí,“ řekla nám hlavní koordinátorka Romana Ševečková z odboru
školství, kultury a tělovýchovy MěÚ v Třinci. „Předpokládáme, že až do
listopadu se uskuteční další akce, například slavnostní odhalení památníku 9.
května 2012 na centrálním hřbitově Třinec – Dolní Líštná. Jde o památník 399
obětem 2. světové války na Třinecku, který byl zrekonstruován koncem roku 2011
a spolufinancován s pomocí dotace Ministerstva obrany ČR. V červnu to bude
slavnostní ukončení přednášek projekcí filmu Habermannův mlýn v městském kině
Kosmos a v srpnu chystáme poznávací zájezd pro žáky ZŠ na vojenská opevnění do
Bohumína s výkladem a ukázkou výstroje,“ upřesnila Romana Ševečková. Na
září a říjen jsou pak připraveny přednášky Jany Hlávkové na vybraných školách o
antisemitismu a holocaustu a uskuteční se vyhodnocení výzvy třinecké veřejnosti
k pátrání po osudech obyvatel padlých ve 2. světové válce na Třinecku. V
listopadu, v rámci Dne veteránů, se na radnici koná slavnostní přijetí
válečných veteránů z Třince a okolí.

Plk.
v. v. Adolf Kaleta beseduje s žáky ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci.


Žáci
rovněž zhlédli ukázku výstroje a ručních zbraní včetně odborného výkladu,
kterou připravili a zajistili Pavel Skupieň a Jaroslav Sobel.

Text
a foto: plk. v. v. Petr Majer, člen RV ČsOL