Opálka, Gabčík, Kubiš, Valčík, Bublík, Hrubý, Švarc…

18. 11. 2012

Znáte
tato jména? Určitě ano. Patřila československým parašutistům vysazeným před
sedmdesáti lety do tehdejšího protektorátu s jasným úkolem: Zlikvidovat zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha! Dokázali to! Pak ale neměli šanci na
únik. V kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje se pokoušeli více
než šest hodin vzdorovat stonásobné přesile německých vojáků. Nevzdali se,
nekapitulovali a bojovali do posledního náboje.

 Jejich
památku si v pondělí 18. června 2012 připomněly stovky lidí v pražské
Resslově ulici u chrámu sv. Cyrila a Metoděje, posledního útočiště sedmi čs.
parašutistů. Pietní vzpomínky se zúčastnili nejvyšší státní a ústavní činitelé
v čele s prezidentem ČR Václavem Klausem, potomci těchto hrdinů,
váleční veteráni, zahraniční hosté… Přítomen byl i brigádní generál Jaroslav
Klemeš, který je posledním žijícím členem čs. parašutistických jednotek
vysazených za války do protektorátu. Za Československou obec legionářskou
položili věnec u pamětní zdi chrámu čestný předseda ČsOL Tomáš Sedláček,
místopředseda ČsOL Emil Cigánik a tajemník ČsOL Petr Hozlár. Následovala ještě panychida
věnovaná všem obětem nacistické zlovůle rozpoutané v období tzv.
heydrichiády a vzpomínka u pamětní desky v kryptě v chrámu sv. Cyrila
a Metoděje.

Pietní
uctění památky čs. parašutistů pak pokračovalo u pomníku československých
parašutistů a jejich spolupracovníků z domácího odboje v Technické ulici
v Praze Dejvicích. „Hrdost na hrstku statečných, kteří raději zemřeli, než
aby se vzdali, stejně jako obdiv k dalším stovkám a tisícům bojovníků,
vlastenců, partyzánů, bude už navždy patřit k obrazu našeho národa za 2.
světové války,“ zdůraznil ve svém projevu zástupce náčelníka GŠ AČR
generálporučík Petr Pavel. Promluvil zde i čestný předseda ČsOL armádní generál
Tomáš Sedláček. Také on vzdal hold a úctu všem československým parašutistům
bojujícím proti nacistům a zároveň ocenil příslušníky domácího odboje, kteří
neplnili bojový úkol jako čs. parašutisté, ale přesto dobrovolně bojovali s
nacisty i za cenu obětování vlastního života i životů celých svých rodin. „Mladá
generace by si měla uvědomit, že svoboda, kterou si dnes užívá, byla vykoupena životy
hrdinů zahraničního a domácího odboje,“ řekl Tomáš Sedláček.

Paradoxem
je, že když nakonec pietního aktu zazněla státní hymna, studenti procházející v tomto
okamžiku kolem pomníku v Technické ulici se nedokázali zastavit a vzdát
úctu. A poté, co je za to jeden z válečných veteránů napomenul, zastavili
se snad jen na pět vteřin. Rozhlédli se a pokračovali dál. Snad za svým novým
životem…

Text
a foto: Ladislav Lenk