Oslavy vzniku Československa v Plzni

18. 11. 2012

Československá obec legionářská, konkrétně její jednota Plzeň, se pravidelně účastní oslav vzniku svobodného Československa v Plzni. Každý rok se snaží přiblížit se více široké veřejnosti a poukázat tak na pozadí vzniku republiky.

Tentokrát vše začalo už začal ráno, kdy jsme se v dobových uniformách, účastnili programů pořádaných městem a odpovídali tam na četné dotazy veřejnosti, co že to máme za uniformy a kdo tyto uniformy nosil. Překvapením pro nás byla velká informovanost. Hlavně starší ročníky poznávaly, o co se jedná, a to dokonce i u uniformy příslušníka Roty Nazdar. Pozdě odpoledne jsme se sešli v hojném počtu u památníku Národního osvobození na náměstí T. G. Masaryka, kde proběhl pietní akt a KVV Plzeň vyznamenalo několik příslušníků AZ z Plzně pamětní medailí KVV. Po pietním aktu jsme se seřadili k slavnostnímu pochodu – lampionovému Průvodu světel, který se jde od náměstí T. G. Masaryka na náměstí Republiky. Každoročně se ho účastní několik tisíc lidí a naše jednota má tu čest, že spolu se sokoly může jít v čele průvodu. Pro tyto slavnosti si naše jednota vymyslela ještě jednu novinku. Byla to fotografická soutěž jednoty o nejlepší fotografii z 28. X. Soutěž vyhrála Gabriela Šmídová. Její fotografie můžete vidět u tohoto článku.

Jaroslav Karas, foto: Gabriela Šmídová