Pamětní deska hrdinnému lékaři

18. 11. 2012

U
příležitosti 70. výročí smrti MUDr. Břetislava Lyčky mu byla 20. července 2012
ve Staré Bělé, městské části Ostravy, na domě č. 73, kde se 24. 5. 1903
narodil, slavnostně odhalena pamětní deska.

 MUDr.
Břetislav Lyčka, sokol a lékař v Praze-Karlíně, se v době nacistické
okupace aktivně zapojil do odbojové činnosti v rámci sokolské odbojové
skupiny Jindra. Ta pomáhala parašutistům po úspěšné likvidaci Reinharda
Heydricha a sám Lyčka osobně ošetřoval zraněného Gabčíka. Poté, co gestapo
začalo hromadně zatýkat v kruhu sokolské organizace, uprchl Lyčka z Prahy
do Ouběnic na Benešovsku. V červenci 1942 byl však jeho úkryt vyzrazen a
obklíčen. V ouběnickém domku rodiny Vaňkových se 21. 7. 1942 MUDr.
Břetislav Lyčka zastřelil.

Slavnostního
odhalení pamětní desky tomuto hrdinovi se zúčastnili představitelé veřejného
života v Ostravě, sokolové, přítomen byl i starosta obce Bystřice část
Ouběnice, kde Břetislav Lyčka svůj život ukončil. Za jednotu ČsOL Ostrava 1 byl
slavnostnímu aktu přítomen br. Jan Šimčík, za Městský výbor ČSBS Ostrava
Vladimír Krejčí. Samotná deska byla pořízena z námětu člena ČSBS Ostrava
Radomíra Sédi.

Text
a foto: Jiří Francírek