Pamětní pochod Charkov – Sokolovo 1943

18. 11. 2012

Cílem pamětního pochodu organizovaného ve dnech 3. – 4. března 2012 je připomenutí poslední fáze pochodu při přesunu čs. jednotky na frontu v roce 1943, hrdinství československých vojáků, mužů a žen, kteří dobrovolně odcházeli bránit ideály v té době neexistujícího Československa.

Pamětní pochod se uskuteční formou závodu tříčlenných pěších družstev SVV, ČsOL, Aktivních záloh AČR a pozvaných hostí. Družstva budou vybavena od pořadatelů pouze mapou s určením kontrolních bodů a rozkazem pro přesun do cílového bodu. Trasu pochodu mezi kontrolními stanovišti si stanoví družstva sama. Pěší družstva zahájí přesun jednotlivě v pravidelných časových rozestupech z KVV Jihlava. Cílem pochodu je překonání trasy kompletním družstvem v co nejkratším časovém intervalu a samozřejmě průchod všemi kontrolními stanovišti bez použití přístroje GPS. Trasa pochodu povede z KVV Jihlava směrem severovýchodním cca 50 km. Pochod bude probíhat převážně za tmy po silnicích, polních nebo lesních komunikacích. V cílové obci bude zajištěno občerstvení a prostor pro odpočinek.

Podání přihlášek do 23. února 2012 na email:

191.strazni.rota@seznam.cz

191.velitel.roty@email.cz

Případné telefonické informace a dotazy na:

777 001 291 jednatel jednoty ČsOL Vysočina Radim CHRÁST, 724 232 839 VR npor. Karel HANÁK

Více v příloze: propozice pochodu

Radim Chrást