Pietní akty v Itálii: Rovereto, Riva, Doss Alto, Arco

18. 11. 2012

Místa
bojů našich legionářů v severní Itálii a vzpomínku na padlé si
Československá obec legionářská připomněla a naplnila pietními akty i v letošním
roce. Pětičlenná delegace ČsOL pod vedením místopředsedy bratra Emila Cigánika
vyjela koncem září ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, konkrétně
zástupcem ředitelky odboru péče o válečné veterány Milanem Bachanem, do těchto
památných míst.

Samozřejmostí
je již každoroční vřelé přijetí naší delegace představiteli místní samosprávy a
našimi přáteli alpiníky. Milým překvapením pro nás byla rovněž účast, a to jak
při výstupu na Doss Alto, tak i při slavnostních aktech, redaktorky Českého
rozhlasu a České televize v Itálii paní Lucie. Dalším překvapením pro nás
bylo, že již ve večerních hodinách v den našeho návratu do vlasti běžela na
vlnách ČRo reportáž z této události. Účastníci cesty rovněž nezapomenou na
setkání a posezení s předsedou sdružení obcí, jejichž obyvatelé byli v průběhu
1. světové války vystěhováni do Čech a na nucených pobyt v Čechách a na pomoc
Čechů během něho nikdy nezapomenou.

Emil
Cigánik, foto: Jitka Fortelná