Pietní vzpomínka na prvního ze „Tří králů“

18. 11. 2012

Ve Studentské ulici v Praze Dejvicích se v pátek 20. dubna konala pietní
vzpomínka na velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“ generálmajora
in memoriam Josefa Balabána.

 Uskutečnila
se u pamětní desky věnované Josefu Balabánovi, která se nachází v místě,
kde se ho nacistům podařilo 22. dubna 1941 dopadnout po krátké přestřelce, v níž
byl zraněn. Tento hrdina domácího odboje, legionář a předválečný důstojník čs.
armády i přes kruté mučení při řadě výslechů nikdy nezradil a nakonec byl 3.
října 1941, po vyhlášení tzv. prvního stanného práva, popraven v jízdárně bývalého
dělostřeleckého pluku v Praze-Ruzyni. Třebaže i Josef Mašín a Václav Morávek,
další dva členové této skupiny Obrany národa, později padli do rukou gestapa,
kdy první z nich byl popraven a druhý zemřel při přestřelce v Praze u
Prašného mostu, stali se „Tři králové“ legendou domácího odboje proti německým
nacistům v době okupace Československa a zůstává jí dodnes.

Letošní
pietní akt měl komorní charakter vzhledem ke stavební uzavírce ve Studentské
ulici a spočíval především v pietním položení věnců a květin k pamětní
desce. Za Československou obec legionářskou se ho zúčastnil její čestný
místopředseda armádní generál Tomáš Sedláček a místopředseda ČsOL Emil Cigánik.

Text
a foto. Ladislav Lenk