Pietní vzpomínková pouť válečných veteránů do Ostravy se vydařila

18. 11. 2012

Koncem
dubna Československá obec legionářská v rámci projektu Péče o válečné
veterány a ve spolupráci s MO ČR zorganizovala pietní vzpomínkovou pouť po
stopách bojů v ostravské operaci.

 Vzpomínkové
pouti se zúčastnilo 33 válečných veteránů, z nichž někteří byli přímými aktéry
bojových střetnutí odehrávajících se v okolí Ostravy i v samotném městě
před 67. lety. Žel, některé válečné veterány, tradiční účastníky těchto oslav, jsme
zde letos neviděli. Platí to především o zesnulých Marii Lastovecké a Jindřichu
Heřkovičovi, hrdinovi bojů o Ostravu a předsedovi historické skupiny čs.
samostatné tankové brigády, který dlouhé roky právě tuto vzpomínkovou akci
neúnavně organizoval. Kvůli zdravotnímu stavu nemohli přijet ani další
bojovníci ostravské operace – Mikuláš Končický, Vladimír Palička a další.

Pietní
pouť začala již v pátek 29. dubna, kdy její účastníci vykonali pietní akt
u pomníku na vojenském hřbitově v Hlučíně, při jehož osvobozování padlo
téměř tři a půl tisíce vojáků Rudé armády. Následoval pietní akt v obci Bolatice,
kde před 67. lety probíhaly těžké boje za účasti čs. tankistů. Jeden z nich,
Bedřich Opočenský, zde vylíčil své pocity při osvobozování této obce a na
stejné téma pak hovořil i v obci Dolní Lhotě, kde se uskutečnil pietní akt
u památníku vytvořeném z tankových pásů a nábojů tanku, o který se vzorně
starají místní občané. I letos zde válečným veteránům dojemně zazpívali členové
dětského souboru Čtyřlístek.

Týž
den následoval pietní akt v památníku 2. světové války v Hrabyni, kde
představitelé ČsOL spolu s válečnými veterány důstojným způsobem uctili
památku všech padlých v bojích za osvobození naší vlasti. Den byl završen
slavnostním večerem v ostravském hotelu Clarion, na němž válečné veterány
a další pozvané hosty přivítal jménem ČsOL člen jejího předsednictva Jaromír
Mareček a za projekt Péče o válečné veterány jeho vedoucí Petr Hozlár. Váleční
veteráni se během slavnostní večeře podělili o své bojové zážitky s přítomnými
a mnozí z nich pak až do pozdní noci společně vzpomínali na válečné události
2. světové války.

Účastníci
pietní vzpomínkové pouti se pak 30. dubna společně zúčastnili oficiálních oslav
67. výročí osvobození Ostravy u památníku Rudé armády v Komenského sadech
v Ostravě. Před tím však ještě položili věnce u pomníku ostravské operace,
který se nalézá v místě, kudy 29. dubna 1945 vojska 4. ukrajinského frontu
vedla hlavní boje před mostem přes řeku Odru, a také u památníku čs. tankistů
před mostem Miloše Sýkory v Ostravě.

Oslavy
67. výročí osvobození Ostravy se tentokrát nesly v mimořádně slavnostním
duchu. Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas totiž u památníku předal
svůj prapor Krajskému vojenskému velitelství Ostrava, jehož nastoupené jednotky
vytvořily velmi důstojný rámec tohoto aktu. Na základě návrhu Jednoty ČsOL
Ostrava 1 byla při této příležitosti udělena Předsednictvem ČsOL stuha
Československé obce legionářské praporu KVV Ostrava. Tu na něj v Komenského
sadech slavnostně připojil člen PRV ČsOL Jaromír Mareček.

Během
slavnostního aktu u pomníku Rudé armády promluvil za ČsOL a válečné veterány účastník
ostravské operace brigádní generál Alexandr Beer. Ten ve svém vystoupení
připomněl význam ostravsko-opavské operace, nejkrvavější operace druhé světové
války na území Československa. Během ní, po šedesáti dnech těžkých bojů, nacistické
Německo ztratilo jednu z posledních průmyslových základen a otevřela se vítězná
bojová cesta na Berlín. Alexandr Beer připomněl i cenu tohoto vítězství – své životy
v ostravsko-opavské operaci položilo dvacet tisíc vojáků Rudé armády a
přes tisíc čs. vojáků, příslušníků 1. čs. armádního sboru. Současně poděkoval
představitelům Moravskoslezského kraje a města Ostravy, že se příkladně starají
o pomník v Hrabyni, který dokumentuje všechny tyto historické události a
předává jejich odkaz současným generacím. „My jsme svoji vlasteneckou povinnost
splnili. Teď je řada na vás,“ prohlásil emotivně Alexandr Beer.

Na
všechny válečné veterány pak čekalo ještě jedno milé překvapení. Ředitel KVV
Ostrava plk. Jaroslav Hrabec je pozval na vystoupení Vojenského uměleckého
souboru Ondráš spojené se slavnostním pohoštěním. A aby toho nebylo málo, každý
z přítomných válečných veteránů obdržel krásnou plaketu připomínající 67.
výročí osvobození Ostravy.

Text
a foto: Ladislav Lenk