Po 64 letech opět u Hradní stráže

18. 11. 2012

Válečný veterán Michal Hečka z Kunštátu u Boskovic je původem z Podkarpatské Rusi a od roku 1944 bojoval v naší zahraniční armádě na Slovensku. Po válce se stal příslušníkem ochrany prezidenta republiky Edvarda Beneše a v letech 1946 až 1948 byl příslušníkem Hradní stráže prezidenta Československé republiky.

Letos 12. ledna 2012, přesně po šedesáti čtyřech letech, přijel spolu se svým synem na pozvání velitele Hradní stráže plukovníka Radima Studeného do Prahy, aby se podělil o své vzpomínky na službu u Hradní stráže těsně po 2. světové válce. Setkání plné emocí a vzpomínek na dobu před 64 lety začal Michal Hečka u strážnice Hradní stráže na prvním nádvoří Pražského hradu, kdy zhlédl nejen slavnostní výměnu stráže, ale podle historických fotografií našel i místo, kde stál v rámci 3. strážní čety při podobném předávání stráže ochrany Pražského hradu v době své služby. Následovala prohlídka stálé expozice Hradní stráže v Prašné věži, návštěva Vladislavského sála a poté přijetí u velitele Hradní stráže v Martinickém paláci. „Nevěřil jsem, že mi bude dána možnost se sem ještě podívat. Za komunistů jsem musel doklady a fotky z tohoto období schovávat, po revoluci a s přibývajícími léty na to nebyl čas. Jsem šťastný a překvapený vstřícností, které se mi dostalo,“ prohlásil Michal Hečka.

Hodně se toho od války změnilo, ale patriotismus a hrdost na možnost střežit prezidenta republiky a jeho sídlo je stále společným rysem jak tohoto válečného veterána, tak i dnešních příslušníků Hradní stráže, kteří mu návštěvu spolu s Československou obcí legionářskou umožnili. Michal Hečka není jediným doposud žijícím pamětníkem Hradní stráže poválečného období. Případné setkání těchto pamětníků s blížícím se 95. výročím vzniku Hradní stráže tak může být cenným zdrojem pro zasazení dalších střípků a kamínků do mozaiky historie Hradní stráže.

Text a foto: František Trávníček