Pocta legionáři, hrdinovi dvou světových válek

18. 11. 2012

V neděli 5. srpna
2012 se v malé obci Heřmanov na Vysočině připravovala neobvyklá sláva. Jak bývá
v malých obcích zvykem, místní sbor dobrovolných hasičů připravoval veškeré
zázemí a iniciátorka celé akce starostka obce Pavla Chadimová dohlížela, aby
vše bylo podle jejích představ. V obci Heřmanov se totiž rozhodli odhalit
pamětní desku svému významnému rodákovi a hrdinovi obou světových válek legionáři
generálovi Václavu Ždímalovi.

 Po obědě bylo již
vše připraveno a začali se sjíždět také pozvaní hosté. Mezi nejvýznamnější
patřili známý vojenský historik a 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Eduard Stehlík, poslanec
parlamentu ČR historik Karel Černý, předseda okresního výboru Českého svazu
bojovníku za svobodu pplk. Pavel Koutenský, jednatel Konfederace politických
vězňů pobočka Žďár nad Sázavou Karel Linhart a jednatel Československé obce legionářské
jednoty Vysočina nrtm. Radim Chrást. Hlavními hosty ovšem byla rodina gen.
Václava Žďímala v čele s jeho vnukem a nositelem rodového jména Václavem
Ždímalem.

Ve 14 hodin, kdy došlo k
samotnému aktu odhalení pamětní desky, se na návsi shromáždila téměř celá
vesnice, hasiči stáli nastoupeni v historických uniformách, hosté ve svých
projevech připomenuli činy a život generála a po slavnostním odhalení desky
zazněla státní hymna. Po slavnostním aktu aktéři pietního aktu zamířili do
místního kulturního domu, kde byla připravena výstava s materiály o generálu
Ždímalovi a o obci Heřmanov. Místní ženy zde také připravily malé pohoštění.

Vznik této pamětní desky je, jak
již to v životě bývá, vlastně shodou zajímavých náhod. Dne 31. 1. 2011 se Radim
Chrást při shromažďování dat o významných legionářích z kraje Vysočina obrátil
na zastupitelstvo obce Heřmanov o pomoc při doplnění materiálů o gen. Václavu
Ždímalovi. Z odpovědi paní starostky Chadimové vyplynulo, že obec o tomto svém
rodákovi vůbec neví, a tak začalo období přeposílání materiálů a ubezpečování
se, že jde opravdu o tento Heřmanov. Nakonec se podařilo paní starostce navázat
kontakt s rodinou generála Ždímala a získat souhlas s připravovaným záměrem
odhalení pamětní desky. Během roku a půl tedy nejenže obec zjistila, že má
velmi významného rodáka, ale především díky práci a úsilí starostky Pavly
Chadimové mu dokázala odhalit i pamětní desku. Není v této době tak častým
zvykem, aby místní samospráva reagovala ve vztahu k historii takto rychle a
kvalitně. Celá slavnost proběhla velmi zdařile a dalšímu z našich významných
legionářů se dostalo zasloužené připomínky v jeho rodišti.

Připravil: jednatel jednoty ČSoL
Vysočina Radim Chrást

Životopis Václava Ždímala
naleznete v příloze.