Prapor ČsOL dekorován čestnou stuhou Hradní stráže

11. 12. 2012

V pátek 7. prosince 2012 se na 1. nádvoří Pražského hradu uskutečnil slavnostní akt u příležitosti oslav 94. výročí vzniku Hradní stráže. Ceremoniálu se zúčastnili prezident republiky Václav Klaus, ministr obrany Alexandr Vondra, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel, zástupci diplomatických misí, představitelé státní správy a samosprávy hl. města Prahy, bývalí příslušníci československého a zahraničního odboje a další významní hosté, mezi nimiž byli představitelé ČsOL v čele s jejím prvním místopředsedou Jindřichem Sittou. A nádvoří také, i přes mrazivé počasí, zaplnili občané a zejména pak zahraniční turisté s fotoaparáty a videokamerami.

A tak se i oni mohli z projevů Václava Klase, Alexandra Vondry a velitele Hradní stráže plukovníka Radima Studeného dozvědět, že 7. prosinec je pro Hradní stráž mimořádně významným dnem. Před 94 lety, 7. 12. 1918, byla totiž nařízením Velitelství branné moci republiky Československé zřízena pro vojskovou ochranu Pražského hradu pěší setnina, která spadala organicky do působnosti 28. pěšího pluku v Praze. Jednalo se o vůbec první organickou vojenskou jednotku určenou ke střežení Pražského hradu a prezidenta republiky po vzniku samostatného Československa. Složení Hradní stráže v letech 1918–1920 sice nelze přesně stanovit, jisté však je, že v prvním období po vzniku republiky střežili Pražský hrad především čs. legionáři, kteří předtím bojovali na frontách 1. světové války v Rusku, ve Francii a Itálii.

To byl také jeden z důvodů, proč u příležitosti 94. výročí vzniku Hradní stráže došlo k dekorování praporu Československé obce legionářské čestnou stuhou Hradní stráže. Tento akt, jak bylo řečeno v rozkaze velitele Hradní stráže, ocenil „trvale vzácnou spolupráci mezi ČsOL a Hradní stráží, zejména pak v oblasti rozvíjení legionářských, vlasteneckých a vojenských tradic“. Čestnou stuhu na prapor ČsOL zavěsil plukovník Radim Studený za přítomnosti prvního místopředsedy ČsOL Jindřicha Sitty.

Dlužno dodat, že prapor ČsOL po celou dobu slavnostního ceremoniálu střežilo a provázelo šest členů Československé obce legionářské z jednoty Mladá Boleslav pod vedením Tomáše Pilvouska v dobových uniformách. Svůj úkol zvládli na jedničku a právem byli předmětem pozornosti účastníků slavnostního aktu i po jeho skončení.

Slavnostního nástupu a pochodu se zúčastnila také jednotka v historických stejnokrojích vzor 21, představující vojáky 5. pěšího pluku T. G. Masaryka, a také, jak jinak, i současná elitní motocyklová jednotka Hradní stráže. Součástí programu byla i jízda trojice jezdců na koních v historických stejnokrojích používaných Hradní stráží v dobách první republiky. 

Pod záštitou manželky prezidenta republiky Livie Klausové se poté uskutečnil v katedrále sv. Víta adventní koncert Hudby Hradní stráže. Večer, v Rothmayerově sále, byla příslušníkům Hradní stráže předána ocenění u příležitosti 94. výročí založení Hradní stráže. První místopředseda ČsOL Jindřich Sitta na základě rozhodnutí Předsednictva Republikového výboru ČsOL zde udělil Pamětní medaili ČsOL III. stupně majoru Martinu Novákovi, poručíku Janu Bernatovi a rotmistru Janu Sloukovi za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic.

Text a foto: Ladislav Lenk