Předvánoční setkání v hotelu Legie se neslo v adventní atmosféře

18. 12. 2012

V příjemné a krásné adventní atmosféře se uskutečnilo 6. prosince 2012 v hotelu Legie setkání válečných veteránů z Prahy a Středočeského kraje.

Váleční veteráni často v doprovodu svých blízkých nebo terénní pracovníků projektu Péče o válečné veterány doslova zaplnili konferenční sál hotelu. Všechny je srdečně uvítali pražský koordinátor projektu Oldřich Axman, středočeský koordinátor Stanislav Švidek a pochopitelně i vedoucí projektu POVV Petr Hozlár. Ti mj. pozdravili dva z přítomných z válečných veteránů – letošní držitele Řádu Bílého lva Alexandra Beera a Vasila Korola – a všem válečným veteránům společně popřáli do nového roku hlavně hodně zdraví a osobní pohody.

Příjemným překvapením pro účastníky předvánočního setkání bylo inscenační čtení v podání Olgy Schmidtové, manželky účastníka domácího odboje Mirko Schmidta. Paní Olga je naší veřejnosti známa jako herečka z řady filmů, jako třeba Ceremoniář či Bobule, a také jako poslední žijící ze skupiny vesnických žen, které ve filmu Zdeňka Trošky Slunce, seno a pár facek tvořily slavný doprovod místního faráře…

Došlo i na slavnostní přípitek a bohaté pohoštění. Během něho se pak už jen diskutovalo, vzpomínalo a zase diskutovalo. Všichni veteráni si také s sebou odnášeli pěkný dárkový balíček. Dodejme ještě, že všechny zaujaly panely části výstavy Československé vojenské jednoty v SSSR, jejímž autorem je historik Miroslav Brož. Tu v letošním roce připravila Československá obec legionářská a všude, kde byla vystavena, vzbudila mimořádný zájem. I tady, v hotelu Legie, mohli někteří z přítomných veteránů na základě historických fotografií zavzpomínat na válečné události, které zažili na vlastní kůži.

Text a foto: Ladislav Lenk