Pripojenie Bratislavy a Petržalky k Československej republike

18. 11. 2012

V Bratislave sa bude v sobotu 18. 8. 2012 konať zaujímavá akcia,
ktorej cieľom je pripomenúť si po 93 rokoch pripojenie Bratislavy a Petržalky k
Československej republike.

Ide o podujatie, na ktorom sa zásluhou br. Milana Žuffa-Kunčo
zúčastnia aj členovia ČsOL z Olomouca v dobových uniformách. Akcia je spojená aj
s otvorením výstavy o čs. légiách, na ktorej prehovorí Feďo Vrábel, člen
Jednoty ČsOL Český Brod.

Vložil: Ladislav Lenk