Připomněli si 67. výročí osvobození Opavy

18. 11. 2012

Již
mnoho let se představitelé Statutárního města Opava či řady zdejších institucí
a opavská veřejnost setkávají 22. dubna na náměstí Osvobození, aby si
připomněli události dubnových dnů roku 1945. Letos připadlo zmiňované výročí na
neděli a jaro překvapilo docela příjemným počasím. Ani tak se ale účast nedá
označit za hojnou.

 Tradicí
je vystoupení pěveckého sboru Jeřabinka, který celou slavnost otevřel českou
státní hymnou. Po ní dostal slovo primátor Opavy Zdeněk Jirásek, který ve svém
projevu zdůraznil důležitost bojů o město, protože právě ono mělo klíčový
význam v opavsko-ostravské operaci. Primátor vzpomněl osudy těch, kteří
v bojích položili svůj život, ale rovněž těch, kteří pak dokázali město
zvednout z trosek a popela, nebo těch, kteří je pro své dřívější postoje
museli opustit. Říšské pevnostní město Opava se změnilo v československé
mírové město plné života.

V letošním
roce jsme při vzpomínkách na válečnou minulost vyslechli také slova generálního
konzula Ruské federace A. J. Šaraškina. Rozuměl jim každý, protože pan konzul
přítomné česky nejen pozdravil, ale v našem rodném jazyce pronesl celý
svůj projev. I on mluvil především o nejvyšší oběti, kterou při osvobozování
položila řada vojáků, ať už jakékoli vojenské či národní příslušnosti.

Posledním
řečníkem byl člen Sdružení československých zahraničních letců – Východ
plukovník Štefan Gbúr. Mluvil o postavení československých vojáků na obou
frontách 2. světové války a vyzdvihl přínos těch známých i nejmenovaných.
Zmínil se o generálovi Františku Fajtlovi, který zkušenosti získané
v RAF uplatňoval od roku 1944 na východní frontě, kam i s dalšími
letci přešel, aby byl co nejblíže osvobozování vlasti.

Po
projevech došlo na uctění památky padlých. Položením kytic k památníku je
vyjádřili představitelé města, ruského konzulátu, Armády ČR, Slezského zemského
muzea, Matice slezské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce
legionářské, Slezského gymnázia Opava i pamětníci z řad veřejnosti. Jsou
události, které bychom neměli nechat bez povšimnutí. A připomínka výročí
osvobození Opavy mezi ně bezesporu patří. Jsme proto rádi, že se mezi
přítomnými objevila také opavská mládež. Snad ji při podobných příležitostech
budeme v budoucnu vídat častěji.  

Text
a foto: Mgr. Magda Hrstková, Jednota ČsOL Opava