Projekt ČsOL Péče o válečné veterány pokračuje také v roce 2012

18. 11. 2012

Pro všechny válečné veterány máme dobrou zprávu: Československá obec legionářská splnila podmínky a kritéria Ministerstva obrany ČR pro to, aby v roce 2012 pokračovala v projektu Péče o válečné veterány.

ČsOL tak navazuje na úspěšnou realizaci tohoto projektu v letech 2010-2011, kdy bylo v péči o druhoválečné veterány odvedeno terénními pracovníky, krajskými koordinátory a vedením projektu nesmírné množství práce. Dokladem tohoto tvrzení může být například dopis válečného veterána Michala Izaje, který nedávno přišel do ústředí obce. „Chci se vyjádřit k této službě pro nás, válečné veterány, která byla velmi přínosná. Já sice žiji obklopen rodinou, manželkou a dcerou se zetěm, ale je mnoho těch, kteří to štěstí nemají. Můj terénní pracovník mi v mnohém velmi pomohl, byl pro mě spojením se světem ostatních kamarádů veteránů, kteří tak jako já již nejsou mobilní, a v neposlední řadě mne informoval o aktuálních změnách ve zdravotní a sociální politice, kde se již opravdu špatně orientuji. Po stránce lidské měl vždy vlídné slovo a se zájmem naslouchal mým strastem nebo vzpomínkám na aktivní dobu. Ať už vyhraje výběrové řízení na pokračování projektu kdokoliv, přeji si, aby státem uvolněných prostředků bylo patřičně využito ve prospěch všech veteránů a aby se nimi nestalo to, co slýcháme denně v televizi o tunelování a podobných finančních transakcích.“

Troufám si tvrdit, že přesně toto válečnému veteránovi Michalu Izajovi, ale i všem ostatním veteránkám a veteránům, mohou realizátoři projektu POVV pro rok 2012 jednoznačně slíbit.

Ladislav Lenk