Projekt Péče o válečné veterány v roce 2012 spěje do finále

18. 11. 2012

V Domě
armády Praha se 4. prosince uskutečnilo vyhodnocení plnění projektu Péče o
válečné veterány v roce 2012, který již třetím rokem realizuje
Československá obce legionářská.

 Setkání,
jež se neslo ve slavnostní předvánoční atmosféře, byli přítomni členové
předsednictva ČsOL, náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata,
ředitelka odboru péče o válečné veterány Iveta Hlásecká. Především se ho ale
zúčastnili ti, na jejichž bedrech realizace projektu ležela – členové řídícího
týmu, krajští koordinátoři a terénní pracovníci projektu POVV.

Vedoucí
projektu Petr Hozlár v obsáhlé prezentaci zhodnotil naplňování projektu v roce
2012. Zdůraznil, že hlavní cíle projektu, mezi než patří napomáhat válečným
veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti, bránit jejich
sociálnímu vyloučení a poskytovat jim individuální péči, se dařilo úspěšně
naplňovat. K 1. 1. 2012 začala ČsOL pečovat o 1630 válečných veteránů, k 1.
12. 2012 jejich počet klesl na 1410. Je to dáno tím, že průměrný věk veteránů je
velmi vysoký a během roku mnoho z nich zemřelo. K 1. 12. 2012 terénní
pracovníci uskutečnili 7320 návštěv u válečných veteránů a do konce roku toto
číslo dosáhne 8060. Po celý rok byla provozována bezplatná linka pomoci, která
řešila více než 350 dotazů týkajících se například žádostí válečných veteránů o
lázně, o vyšetření v ÚVN Praha či o pomoc v zajištění umístění do
domovů s pečovatelskou službou.

Po
skončení prezentace první místopředseda ČsOL Jindřich Sitta jménem vedení
Československé obce legionářské poděkoval všem, kteří se v letošním roce
na realizaci projektu podíleli. Zdůraznil, že ze všech krajů republiky má
signály, které dokazují, že práce terénních pracovníků není žádnou rutinou, ale
naopak, že do péče o válečné veterány vkládají srdce a mnohdy se doslova stali
členy rodin válečných veteránů.

Ve
stejném tónu hovořil i náměstek ministra obrany Michael Hrbata, který rovněž
poděkoval za práci všem terénním pracovníkům a vyjádřil přesvědčení, že stejným
způsobem budou pracovat i v příštím roce. Ředitelka odboru péče o válečné
veterány MO Iveta Hlásecká totéž řekla velmi stručně a výstižně: za dva roky k ní
nedorazila žádná stížnost na práci terénních pracovníků projektu POVV.

Poté
došlo na ocenění. Předseda ČsOL Pavel Budinský předal Ivetě Hlásecké Pamětní
medaili ČsOL, členům realizačního týmu a terénním pracovníkům věcné dary a čestná
uznání za významný podíl na realizaci projektu v letošním roce. Pěknou
tečkou a poděkováním za téměř celoroční práci všem přítomným se pak stal slavnostní
oběd doplněný o vystoupení VUS Ondráš.Snad
ještě dodejme, že den předtím, v pondělí 3. prosince, se v hotelu Legie
uskutečnilo celodenní pracovní shromáždění krajských koordinátorů a terénních
pracovníků projektu POVV, které se zabývalo především zkušenostmi z realizace
projektu v jednotlivých krajích, problémy, které se v tom vyskytují,
a také tím, jak zlepšit práci do budoucna.

Text
a foto: Ladislav Lenk