Projekt POVV pro rok 2012 má za sebou první měsíc realizace

18. 11. 2012

Ve čtvrtek 9. února se v hotelu Legie v Praze uskutečnila pracovní porada krajských koordinátorů a terénních pracovníků projektu Péče o válečné veterány, jenž v roce 2012 i nadále realizuje Československá obec legionářská.

Účastníky porady přivítal místopředseda ČsOL br. Emil Cigánik, který za statutární orgán ČsOL odpovídá v roce 2012 za realizaci projektu. Zdůraznil, že projekt má za sebou první měsíc jeho úspěšného fungování a navazuje tak na výsledky z předchozích dvou let, kdy obec legionářská tento projekt měla ve své gesci na základě vyhraného výběrového řízení.

  

Poté k přítomným promluvil výkonný ředitel projektu POVV a tajemník ČsOL br. Petr Hozlár. Ten znovu připomněl hlavní úkoly projektu pro rok 2012, klíčové aktivity, pracovní způsoby a metody jeho naplňování. Pro letošní rok činí celkové náklady na projekt 10 650 000 korun a týká se celkem 1613 válečných veteránů. O ně bude pečovat 14 krajských koordinátorů a 27 terénních pracovníků. Na těch je, aby dle zadání projektu uskutečnili během roku nejméně pět návštěv u každého válečného veterána. Za ekonomické záležitosti odpovídají sstr. Dana Nosková a br. Jaromír Novotný a za tiskové aktivity br. Ladislav Lenk. V odpoledních hodinách pokračovala pracovní porada školením krajských koordinátorů k využívání intranetu ČsOL, který by jim měl usnadnit jejich práci a zlepšit kontakt s vedením projektu a ústředím ČsOL.

Text a foto: Ladislav Lenk