Protektorát: odboj a kolaborace

18. 11. 2012

Národní muzeum ve spolupráci s občanským
sdružením VALKA.CZ a Vojenským historickým ústavem Praha připravilo výstavu
Protektorát: odboj a kolaborace, která zobrazuje jedno
z nejkomplikovanějších období českých dějin 20. století.

 Výstava
ukazuje dvě odlišné tváře let 1939 – 1945. Na jedné straně jsou prezentovány
významné události jako atentát na Heydricha a květnové povstání, organizace
Obrana Národa, Česká národní rada, Politické ústředí aj., a osobnosti Josef
Bílý, Bedřich Homola, Josef Mašín a další, spjaté s domácím odbojem
v Čechách a na Moravě. Na straně druhé výstava zachycuje negativní stránky
protektorátní historie symbolizované českými kolaboranty, jako byli Emanuel
Moravec, Jan Rys-Rozsévač nebo František Aujezdský, a kolaborantskými
organizacemi Vlajka, Národopisná Morava, Kuratorium pro výchovu mládeže
v Čechách a na Moravě. Oba protikladné příběhy českých dějin se pak propojí
po roce 1948, kdy se v komunistických lágrech setkají jak účastníci
odboje, tak kolaboranti.

Národní
muzeum vrátilo Národnímu památníku na Vítkově jeho původní účel symbolu
demokratické republiky a v roce 2009 zde otevřelo expozici Křižovatky
české a československé státnosti. Po výstavě Rudá muzea a po únorovém otevření
expozice s názvem Laboratoř moci v podzemních prostorách Památníku je
výstava Protektorát: odboj a kolaborace jedním z dalších  projektů,
kterými Národní muzeum potvrzuje, že se nevyhýbá ani tématům o stinných
stránkách našich národních dějin. „Nově otevřená výstava ukazuje, jak si lidé
pod vlivem politických a historických událostí vybrali různé cesty a jejich
volba se pro ně stávala osudnou,“ říká k tomu generální ředitel Národního
muzea Michal Lukeš.

Na výstavě
je možné zhlédnout  množství unikátních
předmětů – např. samopal Karla Hermanna Franka, uniformu Emanuela Moravce či
vysílačku Libuši. Dobovou atmosféru přibližují fotografie, texty a audiovize,
které představují kolaborantské manifestace v létě 1942 v Praze a
v Brně, cvičení Kuratoria pro výchovu mládeže nebo projevy členů Národního
souručenství.

Slavnostní vernisáže výstavy, která se koná od 4.
května do 5. srpna 2012 v Národním památníku na Vítkově, se za
Československou obec legionářskou zúčastnil jejím místopředseda Emil Cigánik.

Připravil:
Ladislav Lenk s využitím tiskové zprávy NM, foto: NM