První ročník Memoriálu Amose Pokorného byl úspěšný

18. 11. 2012

Mezi šachové velikány patřili skvělí
lidé se schopnostmi strategie, taktiky, ale hlavně teoretickými znalostmi a
praktickými zkušenostmi v šachové hře: Aljechin, Capablanca, Fischer,
Karpov, Kasparov. Mezi nejvýznamnější české a hlavně československé šachisty
patřil i plukovník justiční služby, vojenský prokurátor, příslušník
československých legií v Rusku Amos Pokorný.

 

Narodil se 14. března 1890
v rodině evangelického faráře jako jedno z jedenácti dětí. Už
v jedenadvaceti letech se stal šachovým velmistrem v tehdejším
Rakousko-Uhersku. Vystudoval práva a pak, roce 1914, narukoval do 1. světové
války, kde záhy změnil válčící stranu a byl zajat na východní frontě. Po svém
vstupu do československých legií byl zařazen do justiční služby a vrcholem jeho
působení pak bylo velení poslednímu transportu československých legií
z Vladivostoku. Po návratu do vlasti zůstal v armádě a postupně se
vypracoval přes vojenského prokurátora v Brně až do Prahy. Dosáhl hodnosti
plukovníka justiční služby. Ve dvacátých a třicátých letech minulého století se
významně angažoval taktéž v českobratrské církvi evangelické – byl
zakladatelem její dejvické části v Praze, později byl členem synodní rady,
nejvyššího orgánu této církve. Po celý život zůstal věrný svému největšímu
koníčku – hře v šachu. Byl nejen skvělým hráčem a teoretikem, ale také
novinářem, když vedl šachový sloupek v Lidových novinách a šach velmi
propagoval. Ve většině šachových turnajů se umisťoval v první trojici, byl
účastníkem čtyř šachových olympiád. Zemřel v roce 1949.

V sobotu 10. března 2012 se
v prostorách Městského úřadu v Hustopečích sešli váleční veteráni, členové
Československé obce legionářské, klubu vojenské historie, a taktéž zástupci
pěší roty AZ plukovníka Františka Kopuletého Krajského vojenského velitelství
Brno, aby vzájemně poměřili své taktické, strategické a teoretické schopnosti
při bojích na šachovnici. Sešli se na Memoriálu Amose Pokorného, aby si nejen
zahráli šachy, ale hlavně na neformálním společenském setkání organizovaném
ČsOL, Šachovým klubem Hustopeče a Městem Hustopeče, si připomenuli tuto skvělou
osobnost československých legií, československé armády a šachu.Podmínkou účasti na memoriálu byl
šachový amatérismus – organizovaní hráči byli přítomni pouze v roli
rozhodčích. První místo vybojoval za jednotu ČsOL Brno I Jaroslav Jarolím.
Druhé místo pro jednotu ČsOL Valtice získal na šachovnici František Trávníček,
kdy se rozhodovalo o vítězství v posledním možném zápase se zástupcem
jednoty ČsOL Břeclav Miroslavem Pavelkou. Válečný veterán, místopředseda ČsOL
plk. v.v. Emil Boček, obsadil místo čtvrté. Součástí nultého ročníku tohoto
memoriálu byla i tzv. simultánka. Předseda Šachového klubu Hustopeče a zároveň
starosta města Hustopeče Luboš Kuchynka se postavil proti sedmi šachovnicím. Rozdíl
zkušeností byl znát – výsledek 7:0 v jeho prospěch byl nanejvýš
zasloužený.

František Kuba, foto: David Ciprys

Další infomace na http://www.jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_document&id=2657