První v Evropě

18. 11. 2012

Dne
25. února 2012 byl ve francouzském městě Fréthun nedaleko Calais odhalen
památník vojákům padlým v rámci služby NATO. Jedná se o první památník tohoto
druhu v Evropě.

 Slavnosti
se kromě řady státních představitelů a především vojenských atašé států NATO
zúčastnila za Jednotu ČsOL Praha 8 sestra Milena Kolaříková žijící v Belgii.
Památku padlých uctila položením křížku s vlčím mákem a s českou vlaječkou.
Nejdojemnější pro všechny účastníky jistě byla setkání s veteránem 2. světové
války Lt Ericem Smallwoodem 1 RTR, velitelem prvního tanku Cromwell, který 3.
5. 1945 osvobozoval Hamburg, a s novodobými veterány z Afghánistánu, Craigem
Woodem a Alexem Bauerem, kteří tam utrpěli těžká zranění. Památník ve Fréthunu,
byť pro nás, v Česku, trochu vzdálený, je samozřejmě vzpomínkou i na české
vojáky, kteří padli při plnění svých úkolů v misích NATO.

Památku
padlých uctila také M. Kolaříková z Jednoty ČsOL Praha 8.

Tři
veteráni ze dvou válek s doprovodem – A. Bauer, E. Smallwood, C. Wood a B.
Shirley

Text: Jitka
Lenková, foto: Milena Kolaříková a archiv M. Kolaříkové