Prvý ročník Cykloprejazdu Košariská – Hodonín je pripravený

18. 11. 2012

V minulom roku sa podarilo dobudovať cyklotrasu
spájajúcu rodiská Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka. V
tomto roku 2012 si pripomenieme 150. výročie založenia Sokola, 95. výročie
bitky pri Zborove, 75. výročie úmrtia prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Pri
tejto príležitosti prišli členovia Jednoty Československej obce legionárskej
v Českom Brode s iniciatívou usporiadať cykloprejazd medzi uvedenými
lokalitami.Akciu organizujú Jednota ČsOL Český Brod v spolupráci so
Spoločnosťou Milana R. Štefánika na Brezovej pod Bradlom za účasti viacerých
obecných a mestských samospráv. Cieľom akcie je založiť tradičný každoročný
cykloprejazd spájajúci rodiská TGM a MRŠ, pričom by sa cieľ a štart
striedali: I. ročník 2012: Košariská – Hodonín, II. ročník 2013: Hodonín –
Košariská atď. Počíta sa s tromi pietnymi aktmi na Košariskách pri soche
M. R. Štefánika, pri Mohyle M. R. Štefánika na Bradle a pri soche T. G.
Masaryka v Hodoníne.

Organizácia letošného cykloprejazdu: príchod
v  piatok 13. júla (resp. ráno 14. júla)

  1. deň – 14. júla – prvá
    časť: Košariská – Branč
  2. deň – 15. júla – druhá
    časť: Branč – Hodonín

 Za organizačný výbor: Ferdinand Vrábel

E-mail: Cykloprejazd@seznam.cz

Informácie a pokyny pre účastníkov v prílohe