Růže pro nejstarší válečnou veteránku Brna

18. 11. 2012

Velikonoční
svátky jsou každoročně taktéž obdobím, kdy slaví své narozeniny paní Luisa
Matlová, válečná veteránka žijící v Domově pro seniory ve Vychodilově
ulici. V letošním roce to byly již 96. narozeniny. Stala se tak nejstarší
válečnou veteránku žijící v Brně.

 Luisa
Matlová se narodila 9. dubna v tehdejších uherských Košicích. Za první
republiky byly Košice sídlem Zemského vojenského velitelství a bylo zde
koncentrováno velké množství vojenských jednotek československé armády. Právě
mezi důstojníky dragounů si našla svého manžela, za kterého se provdala ještě
před rozpadem Československé republiky v důsledku Mnichova 1938 a odtržení a vytvoření
Slovenského státu v březnu 1939. Její manžel, coby absolvent vojenské
akademie v Hranicích na Moravě a důstojník Československé armády, splnil
zcela slova vojenské přísahy a ještě v roce 1939 emigroval do tvořících se
vojenských jednotek ve Francii. Paní Luisa se, po odtržení Košic, na maďarský
pas vydává přes Budapešť a Švýcarsko do Marseille a po porážce Francie, už spolu
s manželem, do Velké Británie. Zde prožívá nejšťastnější období svého
manželství – zapojuje se do činnosti Československého červeného kříže spolu
s ostatními manželkami důstojníků a paní Hanou Benešovou. Hlavně zde
porodila dceru Janu, která o svou maminku dodnes stále pečuje a pravidelně ji
doprovází na většinu akcí pořádaných ve prospěch válečných veteránů, zvláště pak
na oblíbené koncerty. Manžel paní Luisy v roce 1944 posílil tankový prapor
v bojích na Dukle, později byl v rámci tankové brigády jedním
z velitelů tankového praporu. Po válce si spolu s ostatními válečnými
kolegy doplnil teoretické znalosti a zastával funkci náčelníka tankové
„železné“ fakulty vysoké školy v Brně. Díky tomu se paní Luisa se stala
obyvatelkou Brna a žije zde až doposud.

 

Dne
11. dubna 2012 se Domov pro seniory na Vychodilově ulici rozezněl tóny skladeb Antonína
Dvořáka, Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka. Pro zde žijící válečné veterány a
zvláště pro Luisu Matlovou k jejímu významnému životnímu jubileu své
pěvecké umění v rámci koncertů Růže pro válečné veterány předvedla Táňa
Janošová za doprovodu Jana Krále z JAMU Brno. Atmosféru gratulací paní
Luise k jejímu jubileu dotvořilo nejen vedení domova pro seniory, které
zdarma poskytlo prostory pro tento koncert, ale taktéž zástupkyně Městské části
Brno Žabovřesky, která spolu s představiteli projektu Péče o válečné
veterány Jihomoravského kraje předala paní Luise květiny a věcné dary.

František
Kuba, foto: Petr Němec