Šedesátka střelců si změřila své umění na střelnici Trefa

18. 11. 2012

V sobotu
13. října 2012, za krásného slunečného počasí, proběhl na střelnici AVZO Trefa
Břeskáč v Dolním Skrýchově u Jindřichova Hradce již čtvrtý ročník
střelecké soutěže družstev a jednotlivců ve střelbě z armádních zbraní –
„Memoriál mjr. i.m. Bohumila Vávrů a ppor. i.m. Václava Martínka“.

Soutěže
organizované Československou obcí legionářskou – Jednotou br. Stanislava Berana
z Jindřichova Hradce při příležitosti 68. výročí karpatsko-dukelské
operace se zúčastnilo celkem 20 tříčlenných družstev, jejichž členové změřili
své střelecké umění v kategoriích „Veteráni“, „Ozbrojené síly, sbory a
střelecké kluby“ a „Hosté“.

Družstva
soutěžila ve dvou disciplinách. První byla střelba z pistole SP – 01
Phantom na terč nekrytě ležící figury s kruhy ve vzdálenosti 25 metrů. Druhá,
náročnější, spočívala ve střelbě vleže, vstoje a vkleče ze samopalu vz. 58 na
redukovaný terč nekrytě ležící figury s kruhy umístěný ve vzdálenosti 50 m.

V kategorii
„Veteráni“ se nejúspěšnějším družstvem stalo družstvo ČsOL- Jednoty br.
Stanislava Berana „A“  ve složení pplk.
v zál. František Toman, mjr. v zál. Petr Pokovba a rtn. v zál.
Tomáš Fedra.
V kategorii „Ozbrojené síly a sbory, Kluby vojáků v záloze“ obhájilo
loňské vítězství družstvo 44. lehkého motorizovaného praporu z J. Hradce
ve složení npor. Lubomír Erhart, npor. Štefan Vališík a rtm. Jaroslav Janko.
V kategorii „Hosté“ dosáhlo nejlepšího výsledku družstvo sponzorů ve
složení Otto Hanousek, František Dočekal a Albert Wrzecionko. Nejlepším jednotlivcem ve střelbě z pistole se
stal Michal Štrobl st. nástřelem 96 bodů ze sta možných a ze samopalu pplk. Oldřich
Přecechtěl nástřelem 124 bodů ze sto padesáti možných. Absolutním vítězen
soutěže se stal pplk. Oldřich Přecechtěl z družstva „Veteráni Liberec“.

Uspořádání této soutěže by nebylo možné bez
sponzorských darů. Organizátoři proto tímto děkují sponzorům celé soutěže:
Ministerstvu obrany ČR, Městu Jindřichův Hradec, Františku Dočekalovi, majiteli
firmy JH-Trans Service, Československé obci legionářské, soukromému pivovaru
Bohemia Regent, a.s. Třeboň, Jiřímu Vistořínovi, majiteli firmy VISTA – JH,
Otto Hanouskovi, majiteli firmy Alu-Inox, Radku Novákovi, majiteli firmy Zednictví
Radek Novák, Jaroslavu Novákovi, majiteli firmy Výroba a prodej přísl. pro RTG
a RI pracoviště, spořitelně Waldviertel Sparkasse von 1242 – pobočka J. Hradec.
Organizátoři
také děkují veliteli jindřichohradeckého 44. lehkého motorizovaného praporu za
zapůjčení zbraní a jeho příslušníkům za pomoc při organizaci soutěže. 

Petr
Pokovba, foto: Marcela Ludvíková a Josef Böhm