Setkání terénních pracovníků završilo jejich dvouleté snažení

18. 11. 2012

V závěru loňského roku, dva dny před Štědrým dnem, se v hotelu Legie uskutečnilo setkání krajských koordinátorů a terénních pracovníků projektu Péče o válečné veterány realizovaného Československou obcí legionářskou v letech 2010–2011.

Přítomné přivítal realizátor projektu, místopředseda ČsOL Emil Cigánik. Zdůraznil, že setkání je motivováno snahou důstojně ukončit dvouletý projekt, v němž všichni zúčastnění odvedli ohromný kus práce. „Kladů při jeho realizaci bylo nepochybně více než záporů,“ zdůraznil E. Cigánik. Svědčily o tom především pochvalné telefonáty i osobní poděkování veteránů na adresu terénních pracovníků. „Ostudu jste Československé obci legionářské, jež projekt měla na starost, určitě neudělali. Právě naopak,“ prohlásil realizátor projektu.

Rovněž 1. místopředseda ČsOL a vedoucí projektu POVV Jindřich Sitta zdůraznil, že základní cíl projektu, tj. všemožně se starat o tuto skupinu obyvatel, válečných hrdinů, byl splněn a i díky práci krajských koordinátorů a terénních pracovníků se velmi brzo podařilo vyvrátit jakékoli pochyby o tom, že by Československá obce legionářská na podobný úkol nestačila.

Jindřich Sitta pak spolu s Emilem Cigánikem předal všem, kteří projekt zajišťovali, „Čestné uznání ČsOL za významný podíl na realizaci projektu Péče o válečné veterány v letech 2010–2011“. Zároveň vyslovil naději, že ČsOL uspěje ve výběrovém řízení vyhlášeném MO ČR na stejný projekt pro rok 2012 a bude moci dále pokračovat v péči o válečné veterány.

Pravda, závěr byl poněkud smutný, neboť terénní pracovníci obdrželi oznámení o ukončení pracovního poměru v rámci projektu, odevzdávali počítače a pracovní pomůcky stejně jako mobilní telefony. Zda se na ně v příštích měsících váleční veteráni svým opatrovníkům opět dovolají, by mohlo být snad známo v nejbližších dnech či týdnech.

Text a foto: Ladislav Lenk