Silver A v paměti tří generací

18. 11. 2012

Dne 9. 1. 2012 se členové ČsOL se zúčastnili akce „Silver A v paměti tří generací“ v Pardubicích. Šlo o připomenutí událostí, kdy paravýsadek Silver A byl na území protektorátu shozen 29. prosince 1941 a 9. leden 1943 se váže k události, kdy došlo k prvnímu pokusu o radiové spojení s Anglií prostřednictvím vysílačky Libuše obsluhované radistou Jiřím Potůčkem.

Posláním operace Silver A bylo vysazení speciálně vyškolených parašutistů na území protektorátu k zajištění rádiového spojení s Londýnem. K tomu byli vybaveni vysílačkou s krycím názvem Libuše. Dalším úkolem operace bylo vytvoření střediska, které by koordinovalo činnost dalších vysazených parašutistů. Paravýsadek Silver A byl na území protektorátu Čechy a Morava shozen 29. prosince 1941 společně s výsadkem Anthropoid. Členové obou těchto operačních skupin se 27. května 1942 podíleli na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Poté, 2. července, čtyři desítky pardubických občanů zaplatily životem za pomoc, kterou poskytli parašutistovi Jiřímu Potůčkovi.

Letošní setkání začalo položením věnců na popravišti pardubického Zámečku. Věnec za ČsOL položili místopředseda ČsOL Emil Cigánik a brigádní generál Alexandr Beer. S krátkým projevem vystoupil Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice, Jana Bobošíková, primátorka města Pardubic Štěpánka Fraňková a  plk. v.v. Jaroslav Vodička, předseda ÚV ČSBS. Program pokračoval v hotelu Zlatá štika. Po přivítání hostů zahrál žesťový kvintet Ústřední hudby Armády ČR. S projevem vystoupili 1. náměstek ministerstva kultury František Mikeš, hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, brigádní generál Alexandr Beer a další účastníci setkání. Součástí programu bylo také vystoupení herce Josefa Somra, který přečetl úryvek z knihy „Hlasy z hořících domů“.

Text a foto: Stanislav Pítr