Slavnostní vyřazení ve škole Československé obce legionářské

18. 11. 2012

Ve
Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové se ve čtvrtek
31. května 2012 uskutečnilo slavnostní vyřazení absolventů čtyřletého denního a
tříletého dálkového studia.

 V této
škole tak skončil již 77. školní rok. Za více než sedm desetiletí škola
poskytla vzdělání tisícům studentů, kteří našli uplatnění nejen v armádě,
ale i ve státní správě a v řadě průmyslových odvětví. Letos ve slavnostně
vyzdobeném a rodiči a blízkými studentů zcela zaplněném sále Na Písku převzali
maturitní vysvědčení absolventi čtyřletého denního studia oboru Technické lyceum
a dálkového studia oboru Podnikání.

O
tom, že úspěšné absolvování školy nebylo žádnou procházkou růžovou zahradou,
svědčí fakt, že k dennímu studiu v roce 2008 nastoupilo 90 studentů a
úspěšně maturovalo jen 55 z nich. Také u dálkového studia byla „úmrtnost“ studentů
téměř poloviční. Přesto na jejich adresu velitel školy plk. Vojtěch Němeček
prohlásil, že za poslední léta šlo nejlepší třídu tohoto druhu studia. Ještě
dodejme, že osm z přítomných letošních absolventů školy maturovalo s vyznamenáním
a svými výsledky se zařadili mezi pět procent nejlepších maturantů z celé republiky.

Slavnostního
předávání maturitních vysvědčení se zúčastnila řada významných hostů včetně náměstka
ministra obrany pro personalistiku Michaela Hrbaty, hejtmana Pardubického kraje
Radko Martínka a poslanců Václava Neubauera a Jana Hamáčka. Byl mezi nimi i
místopředseda ČsOL Emil Cigánik. Škola v Moravské Třebové totiž nese
čestný název Škola Československé obce legionářské a s obcí legionářskou jí
pojí dlouholetá spolupráce. Její studenty je možné spatřit na řadě akcí
organizovaných ČsOL, při pietních a vzpomínkových shromážděních, při setkání s válečnými
veterány nebo na poznávacích zájezdech ČsOL, přítomni byli loni na V.
manifestačním sněmu ČsOL. Škola v Moravské Třebové i tímto způsobem
výchovu na tradicích u mladé generace vojáků velmi úspěšně realizuje. Michael
Hrbata ve svém odpoledním projevu k novým absolventům se k tomu vyjádřil jasně:
„Vojákův úspěch není pouhým důsledkem použití vyspělé armádní technologie, ale
také záležitostí srdce. Vaše škola nese čestný název Škola Československé obce
legionářské. Být následníky Masarykových československých legionářů, našich
letců ve Velké Británii, bojovníků od Tobruku a z dalších válečných front je
pro vás, absolventy školy, ctí i závazkem.“

Přesně
v poledne pak bylo při nástupu příslušníků školy na jejím nástupišti
zahájeno slavnostní vyřazení. Úspěšní studenti převzali věcné dary a řadu
dalších ocenění. Místopředseda ČsOL Emil Cigánik předal třem nejlepším studentům
– Marcele Bušinové, Adamu Brunnovi a Sebastiánu Pluskalovi – Pamětní minci ČsOL.
Pak v krátkém projevu ocenil úsilí studentů, kteří úspěšně absolvovali
studium, a s lehkou nadsázkou jim zdůraznil, že „jednoduché a veselé“ pro
ně v tomto okamžiku končí. Řada z nich totiž bude pokračovat v náročném
studiu na Univerzitě obrany v Brně, ve Vojenské akademii ve Vyškově a někteří
nastupují přímo do služby u bojových útvarů AČR. K tomu jim popřál hodně
úspěchů a štěstí.

Text
a foto: Ladislav Lenk