Sledujte a čtěte Národní Osvobození!

18. 11. 2012

První
místopředseda Československé obce legionářské Jindřich Sitta poskytl koncem
února letošního roku čtrnáctideníku Národní Osvobození obsáhlý rozhovor o
činnosti ČsOL.

 V interview,
které bylo publikováno v čísle 6 Národního Osvobození 14. března 2012 pod
titulkem „Máme chuť, schopnosti, odvahu, srdce, zodpovědnost“, se široce
zamýšlí nad současnou situací v Československé obci legionářské, otevřeně hovoří
o tom, co změnilo v jejím životě od historického V. manifestačního sněmu v loňském
roce, a jaké má obec i on sám plány do budoucna.

Zabývá
se rovněž tím, jak ČsOL bude naplňovat své programové prohlášení pro období let
2011–2015, představuje projekty, na nichž je současná činnost obce legionářské především
postavena, hodnotí její spolupráci se státními orgány, samosprávami a
příbuznými organizacemi a odpovídá i na osobní otázky. (Plné znění rozhovoru
naleznete v příloze.)

V této
souvislosti chceme upozornit, že na základě vstřícného přístupu funkcionářů ÚV
ČSBS, který je v současné době vydavatelem Národního osvobození, budou i v dalších
číslech tohoto listu publikovány zásadní články týkající se Československé obce
legionářské, jejího ústředí, činnosti jednot a další zajímavosti. Zde
samozřejmě uvítáme i publikační aktivity dopisovatelů s řad členů ČsOL –
své příspěvky zasílejte prostřednictvím ústředí ČsOL na e-mail sekretariat@obeclegionarska.cz nebo přímo na lenkladi@centrum.cz.

Členům
ČsOL tedy doporučujeme sledovat další vydání čtrnáctideníku Národní Osvobození,
eventuálně si zajistit předplatné (cena jednoho výtisku činí 10 Kč, předplatné
na půl roku 128 Kč, na rok 257 Kč). Kontakt: redakce NO Legerova 22, 120 49
Praha 2, tel.: 224 261 572, e-mail: narodni-osvobozeni@volny.cz.

 List Národní Osvobození je od začátku úzce spjat s odbojem. Už za
první světové války založil T. G. Masaryk čtrnáctideník Naše samostatnost,
který vycházel nejdříve ve Švýcarsku a potom ve Francii. O dva roky později
vznikl na Sibiři časopis československých legionářů Československý deník, který
vycházel až do roku 1920.
V březnu roku 1924 byl založen nejvýznamnější odbojářský list, deník Národní
Osvobození. Jeho šéfredaktorem se stal Lev Sychrava, který do té doby zastával
funkci prvního československého velvyslance v Paříži.
V československé žurnalistice zaujímalo Národní Osvobození od samého začátku
čestné místo jako seriózní deník na vysoké úrovni obsahové i jazykové, čímž se
lišil od značné části ostatního, zejména bulvárního tisku. Dnes je Národní
Osvobození jedním z mála periodik v českých rukách. Nejlepší jeho vizitkou v
minulosti mj. také bylo, že mezi autory byl nejednou i sám prezident T. G.
Masaryk, i když jeho články byly uváděny pod pseudonymem. Více na: http://www.zasvobodu.cz/narodni-osvobozeni/

Ladislav Lenk