Slovenští kolegové rokovali na svém 15. sjezdu

18. 11. 2012

V Bratislavě
se 26. května 2012 uskutečnil již XV. sjezd Slovenského svazu protifašistických
bojovníků (SZPB). Pozvání na toto významné jednání dostala také Československá
obec legionářská, kterou zde zastoupili její místopředseda Emil Cigánik a
tajemník ČsOL Petr Hozlár.

Československá
obec legionářská spolupracuje se svým slovenským partnerem na základě dlouhodobě
uzavřené dohody o vzájemné spolupráci, která je každým rokem aktualizována
konkrétním dodatkem. Předpokládá společné úsilí při zachování a rozvíjení
tradic boje obou národů za svobodu a udržování bratrských vztahů mezi Čechy a
Slováky, vzájemnou výměnu zkušeností z činností obou organizací a společnou
účast na nejrůznějších pietních a vzpomínkových akcích jak na Slovensku, tak i
v Čechách. Sjezd SZPB plnění této dohody hodnotil jako velmi úspěšné ve
svém usnesení uložil svým členům v této vzájemné spolupráci s ČsOL dále
pokračovat.

Na
sjezdu SZPB promluvil místopředseda ČsOL Emil Cigánik. Představil současnou
činnost Československé obce legionářské a v historickém exkurzu se věnoval
úloze čs. legií při vzniku samostatného československého státu. Jeho vystoupení
bylo přijato s velkým ohlasem a od několika slovenských kolegů pak zaznamenal
názor, že tato část naší společné historie je na Slovensku zatím neprávem
opomíjena a bylo by třeba se právě této tematice věnovat při výchově nejen
mladé generace.

Ladislav
Lenk, foto: Petr Hozlár