Slovenští přátelé ze Společnosti M. R. Štefánika rokovali v Piešťanech

18. 11. 2012

V příjemném
prostředí Kulturního a společenského centra Fontána ve slovenských Piešťanech
se v sobotu 13. října 2012 konala již XXII. valná hromada Společnosti
Milana Rastislava Štefánika.

Naši
slovenští přátelé během ní hodnotili svoji činnost za uplynulé období. Zprávu o
činnosti přednesl předseda společnosti Ján Tatara. Mimo jiné v ní zdůraznil
význam memoranda o vzájemné spolupráci uzavřeného mezi Společností M. R. Štefánika,
Nadací M. R. Štefánika a Československou obcí legionářskou v březnu letošního
roku, které se nyní začíná naplňovat v praxi. Příkladem může být „Cyklopřejezd
Košáriská – Hodonín“, který se uskutečnil v červenci, a lze předpokládat,
že do budoucna se z něj stane tradiční společná akce. Zaujalo nás i to, že
při prezentaci činnosti Klubu MRŠ působícím v Partizánském zaznělo, že jako
jeden ze čtyř hlavních úkolů pro rok 2013 zde považují propagaci a podporu
projektu ČsOL Legie 100.

Valné
hromady Společnosti M. R. Š. se zúčastnili i zástupci Československé obce
legionářské v čele s jejím místopředsedou Emilem Cigánikem. Ten ve
svém vystoupení pohovořil o podílu M. R. Štefánika na vzniku čs. legií, potažmo
samostatného čs. státu. Především však ocenil úspěšně se rozvíjející vztahy mezi
oběma organizacemi a poté již v neformální diskusi po skončení oficiálního
programu hovořil se slovenskými kolegy o konkrétních možnostech další
spolupráce. Ta se týká například prezentace společnosti v připravovaném časopise
ČsOL Legionářský směr nebo v navázání spolupráce s bývalým ministrem
obrany SR Pavolem Kanisem. Ten se jako historik věnuje osobnosti M. R.
Štefánika a v Piešťanech se v rámci programu valné hromady představil
prvním dílem svého filmu o životě M. R. Štefánika pod názvem „Poroba“.

Text
a foto: Ladislav Lenk