Stretnutie generácií 2012

18. 11. 2012

Na základě pozvání Ústřední rady Slovenského svazu protifašistických
bojovníků (SZPB) a v souladu s plánem spolupráce ČsOL s SZBS pro rok 2012
se dne 18. 8. 2012 zúčastnil místopředseda ČsOL Emil Cigánik vzpomínkové akce „Stretnutie
generácií“ ve slovenské obci Kaliště.

 Obec Kaliště symbolizuje celkem 102 obcí vypálených v době Slovenského
národního povstání na Slovensku. Každoročně se této pietní akce účastní vysocí
ústavní a vládní činitelé, přímí účastníci tehdejších smutných událostí a
široká veřejnost. I letos sem přišlo přibližně 3000 lidí, aby si připomněli
nesmyslné činy nacistických vojsk v závěru 2. světové války. Za ČsOL položil u
památníku symbolický věnec br. Emil Cigánik.

Ladislav Lenk, foto: Jana Cigániková