T. G. Masaryk se narodil před 162 lety

18. 11. 2012

Ve
středu 7. března se v Lánech uskutečnil pietní akt u příležitosti
nedožitých 162. narozenin Tomáše Garrigue Masaryka.

Památku
prvního československého prezidenta a jednoho ze zakladatelů čs. legií v Rusku,
ve Francii i v Itálii si zde připomněli představitelé Čs. obce
legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, České obce sokolské,
Konfederace politických vězňů, mnozí váleční veteráni a místní občané. Za ČsOL
položili ke hrobu TGM věnec místopředseda ČsOL Emil Cigánik, tajemník Petr
Hozlár a brigádní generál Miloslav Masopust. Pietní akt byl ukončen zpěvem
československé hymny téměř všemi přítomnými, což dotvořilo velmi důstojnou a
dojemnou atmosféru tohoto shromáždění.

Text
a foto: Ladislav Lenk