Také v Praze se vzpomínalo na hrdinský boj československých legionářů

18. 11. 2012

Přesně
v době, kdy si oficiální delegace Ministerstva obrany ČR vedená Alexandrem
Vondrou a doprovázená představiteli Čs. obce legionářské v čele s 1.
místopředsedou ČsOL Jindřichem Sittou pietním aktem připomněla na Ukrajině 2.
července letošního roku 95. výročí hrdinného boje čs. legionářů u Zborova,
odehrála se pietní vzpomínka věnovaná Zborovu také v Praze na Olšanských
hřbitovech.

Zde
zástupci Československé obce legionářské pod vedením člena Předsednictva
Republikového výboru ČsOL plk. Jaromíra Marečka spolu s válečnými veterány
a dalšími účastníky pietního aktu položili věnec k pomníku obětem 1.
světové války a čs. legionářů.

Za
ČsOL, která tuto pietní vzpomínku každoročně pořádá, pak k přítomným promluvil
Jaromír Mareček. Zahájil citací z projevu prezidenta T. G.Masaryka v Lánech
v roce 1927, který tehdy mj. prohlásil: „Zborovem dobyli jsme si na Rusku
rázem vojensky i politicky mnohem lepší pozice, než jsme měli před tím. Zborov
vydatně působil na Spojence a Prahu a tím na Rakousko. Zborov znamená pro náš
zahraniční odboj mezník… Zborov má svůj význam právě tím, že vojenská udatnost
a rozvaha byly harmonicky spojeny. A třebaže v celkové světové válce je episodou,
nám byl počátkem samostatné armády a odsud jeho značný význam politický.“

Jaromír
Mareček pak zdůraznil, že zborovská tradice vytvořila jeden ze základních
kamenů ideje nového samostatného státu a stála u zrodu bojové tradice
československé armády. Každoročně se 2. červenec slavil v celé Československé
republice a v roce 1928 se výroční den Zborova stal svátkem československé
armády a byl po 28. říjnu naším druhým nejvýznamnějším svátkem. Za německé
okupace nacisté oslavy Zborova zakázali a také po únoru 1948 z československých
dějin zmizela jakákoli zmínka o legionářských tradicích. „Až politické změny po
roce 1989 strhly nejen ze Zborova, ale i z ostatních bojů čs. legionářů
roušku zapomnění a umožnily jim opět zaujmout v dějinách českého národa
místo, které jim po právu náleží,“ řekl k tomu Jaromír Mareček.

Účastníci
vzpomínkové akce k 95. výročí bitvy u Zborova poté využili své přítomnosti
na Olšanských hřbitovech k položení věnců ke hrobu legionáře armádního
generála Karla Klapálka a u hrobu legendárního velitele Pražského povstání
generála Karla Kutlvašra.

Text
a foto: Ladislav Lenk