Uctili jsme památku obětí transportů smrti

18. 11. 2012

Byla
to jedna z nejsmutnějších kapitol konce 2. světové války – transporty
smrti z koncentračních táborů, které nacisté před blížícími se
spojeneckými vojsky uzavírali a evakuovali v naději, že tak zlikvidují žijící
svědky svých zločinů.

 Rozkaz k těmto pochodům či transportům smrti vydal 14. dubna 1945 H.
Himmler, šéf gestapa, velitel zbraní SS a říšský ministr vnitra, s tím, že
vězně je třeba evakuovat a postupně nejrůznějšími formami likvidovat. Rozkaz
byl takřka splněn! Až do posledních dnů velkoněmecké Říše v květnu 1945
bylo totiž při těchto pochodech smrti zavražděno, zemřelo vysílením, hladem,
zimou nebo na nemoci čtvrt milionů lidí!

Vězni při transportech smrti museli jít buď pěšky nebo je dozorci
transportovali po železnici v tzv. vagonech dobytčácích – bez vody a
jídla. Právě takový transport z koncentračního tábora v Ossendorfu u
Halle mířící někam k Plzni dorazil 25. dubna 1945 na nádraží v Bohosudově,
kde vězně vyhnali z vagonů a „dali jim možnost“ umýt se v přilehlých
tůních a kalužích. Mnozí z nich se napili špinavé vody a doplatili na to.
Celkem zde zemřelo na tyfus či zápal plic 313 vězňů a jejich těla pak skončila
v opuštěném dolu Elbe nedaleko nádraží. Po skončení války byla těla
exhumována a pohřbena vedle kostela sv. Prokopa v Krupce.

A právě zde, na místě, kde jsou pohřbeny tři stovky obětí nacistických
zvěrstev, se 26. dubna letošního roku uskutečnilo slavnostní shromáždění, jež
mělo nejen oslavit 67. výročí osvobození Československa, ale hlavně pietně připomenout
hrozné události, které se zde v roce 1945 odehrály. Význam této vzpomínky
zdůraznila přítomnost nejvyšších státních činitelů – předsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové, místopředsedy Senátu PČR Zdeňka
Škromacha, představitelů místní samosprávy, Generálního štábu AČR a také žáků
škol z okolí včetně dětského pěveckého souboru, který zde dojemně zazpíval
několik krásných písní.

Pietního aktu se zúčastnili rovněž představitelé Československé obce
legionářské br. Emil Cigánik a br. Tichomir Mirkovič, kteří k památníku 313
obětí pochodu smrti položili věnec a poté se zúčastnili pietního shromáždění.

Text a foto: Ladislav Lenk