Uctili jsme památku těch, kteří se již mezi námi nikdy neobjeví

18. 11. 2012

Při
příležitosti 67. výročí osvobození naší vlasti se v Opavě v pondělí
7. května 2012 sešli váleční veteráni nebo jejich potomci sdružení
ve zdejších jednotách Československé obce legionářské a Českého svazu
bojovníků za svobodu.

 Téměř
sedmdesát let, které uplynuly od největšího světového konfliktu 20. století, je
příčinou toho, že prvním bodem programu našeho setkání bylo tiché uctění
památky těch, kteří se již mezi námi nikdy neobjeví, na které ale nikdy
nezapomeneme.

S veterány
a ostatními přítomnými se poté o svoje vzpomínky podělil plk. Vasil Coka. Jistě
mluvil i za další pamětníky, když nás provázel po svém životním osudu, jenž ho
zavál do Francie, Podkarpatského Chustu nebo do Buzuluku. Svěřil se také
s velmi emotivními vzpomínkami na tři roky strávené v stalinském gulagu,
kam byl poslán za ilegální překročení hranic. To, že tento pobyt přežil,
považuje plukovník Coka za jednu ze šťastných náhod ve svém životě. Další
vzpomínky se týkaly jednotlivých bojových akcí, např. na Dukle. Protože
vyprávění pana plukovníka všichni přítomní ocenili, zrodil se ihned návrh, že
by se podobně mělo vzpomínat i na dalších setkáních – tím by vznikla zajímavá a
přínosná tradice.


Dalším
bodem programu bylo ocenění několika jednotlivců. Za dlouholetou obětavou práci
byli titulem Čestný předseda OV nebo ZO ČSBS poctěni plk. Andrej Koba, Leopold
Barták, Božena Jurošková a Vlasta Wolfová. Čestné uznání ČsOL obdržel veterán
Ludvík Hešík za dlouholetou obětavou práci při besedách s mládeží, plk. Josef
Havlík, velitel 53. brigády průzkumu a elektronického boje Heliodora Píky
za dlouhodobou úzkou spolupráci s jednotou ČsOL v Opavě, paní Olga
Čvančarová za aktivní podíl na činnosti jednoty ČsOL v Opavě a Monika Štěpánková,
pracovnice Magistrátu statutárního města Opava, za aktivní a obětavý přístup
při zajišťování vzpomínkových akcí a při práci s druhoválečnými veterány.
Byly rovněž rozděleny pamětní mince a medaile, např. Růženě Jelínkové u
příležitosti jejích 90. narozenin, Ondreji Dobošovi a Milušce Zedníčkové, všem za
aktivní práci v opavské jednotě ČsOL. Pamětní medaili ČSBS přijal Jaromír
Pavlíček, který se nejen jako učitel Ostravské univerzity dlouhodobě zabývá
historií 2. světové války a vystupuje na besedách pro mládež.

Před
polednem na našem setkání vystoupili se svými příspěvky čestní hosté. Vyjádřili
poděkování za udělená ocenění, ale zároveň jedním dechem zmiňovali tradice
úspěšné spolupráce, vzpomínali na konkrétní akce a hodnotili jejich průběh,
plánovali, co nového by ještě bylo možno zorganizovat v budoucnu. A právě
další dění v našich jednotách dalo podnět k následné besedě mezi
všemi účastníky setkání. I to je jeho účelem – nechceme jen vzpomínat, ale
chceme také ovlivňovat budoucí dění.

Text
a foto: Mgr. Magda Hrstková, Jednota ČsOL Opava