Unikátní výstava Čs. legie 1914–1920 poprvé v obchodním centru

18. 11. 2012

Poté,
se co výstava Čs. legie 1914–1920 představila v řadě míst České a
Slovenské republiky, mj. v Praze, Olomouci, Moravské Třebové, Bratislavě,
Trenčíně či Košicích, našla tentokrát 8. května 2012 prostor v Obchodním centru
FORUM v Liberci.

 Právě
volba místa vyvolávala diskuse a určité pochybnosti. Proč v obchodním centru?
Je to důstojné? Kolik lidí sem přijde kvůli výstavě? Nakonec se ukázalo, že to volba
byla velmi dobrá. Instalaci a vernisáž výstavy zajistila Krajská jednota ČsOL
Libereckého kraje, která pro tento projekt získala podporu Ministerstva obrany
ČR, Libereckého kraje, samotného OC FORUM Liberec a také 31. brigády radiační,
chemické a biologické ochrany, Aliance military clubs ČR a Muzea obrněné
techniky Smržovka. Takže třeba už před zahájením výstavy jsme mohli spatřit v prostoru
mezi OC Forum a Domem kultury ukázky historické a soudobé techniky, děti šplhající
na bojová vozidla a malé řidiče za jejich volanty. A v samotné vstupní
hale obchodního centra, kde jsou panely umístěny hned vedle reklam na kvalitní
zboží, hodně zvědavých zájemců o to, co se tu bude dít.

Pojďme
však k výstavě. Jejím autorem je br. Milan Žuffa-Kunčo, který na 19 panelech přibližuje
dramatickou historii čs. legií a jejich nezpochybnitelný podíl na vzniku
samostatného československého státu. O tom, že dokáže zaujmout, jsme se mohli
přesvědčit přímo na místě – jeho odborný výklad poslouchali se zájmem nejen
studenti místních škol (asi sem tak trochu navelení), ale také mnozí další
občané kteří se vydali za nákupy do obchodního centra.

Slavnostní
vernisáže výstavy se zúčastnili představitelé Československé obce legionářské, váleční
veteráni z Prahy a Libereckého kraje a další hosté. Náměstek hejtmana
Libereckého kraje Martin Sepp ve svém úvodním projevu vyzdvihl mimořádnost této
výstavy a zdůraznil podporu takovým aktivitám. Zde je třeba říci, že právě s ním
se krátce předtím zástupci ČsOL setkali na krátké pracovní schůzce, aby projednali
podporu Libereckého kraje nejen této výstavě, ale i další činnosti ČsOL v kraji.
Především jde o projekt Vlčí máky pro válečné veterány, kdy by se benefiční
koncert měl na podzim letošního roku konat v Liberci. Místopředseda
ČsOL Emil Cigánik pak ve svém projevu připomněl význam boje 100 tisíc čs.
legionářů pro vznik samostatného státu zde a poděkoval OC FORUM za to, že
umožnilo realizovat výstavu právě v jeho prostorách.

Přestřižení
stuhy, vystoupení pěveckého souboru, přípitek s veterány. Pak už se slova
ujal autor výstavy Milan Žuffa-Kunčo, který přítomným návštěvníkům podal u
každého panelu výstavy krátký výklad.

A
ještě něco nemálo důležitého. Na vernisáži jsme mohli spatřit akademického malíře Pavla Vavryse, který se jako snad
jediný z českých umělců věnuje ve své malířské tvorbě právě tematice
československých legií. A libereckou výstavu doplnil několika svými pracemi,
jež představují malířský cyklus obrazů připomínajících slavnou dobu
československých legionářů. Obrazy vypadají jako žertovně malované terče, které
se v předminulém století používaly pro zábavnou střelbu domobrany, neboli
ostrostřelců. V lyrickém podání Pavla Vavryse jsou však daleko vážnější –
zobrazují nálady tehdejší doby a skutečnosti následující po ní. Akademický
malíř Pavel Vavrys je zde vystavil na své náklady, bez nároku na jakýkoli
honorář.

A to
už je z vernisáže unikátní výstavy v Liberci téměř vše. Snad jen
dodejme, že si ji pořádně užil i válečný veterán brigádní generál Alexandr
Beer. Na nádvoří obchodního centra u vojenské techniky ho dostihli studenti a
donutili vyprávět jeho válečné zážitky…

Výstava
v Obchodním Centru FORUM v Liberci potrvá do 9. 7. 2012.

Text
a foto: Ladislav Lenk