V Brně se setkali váleční veteráni středoevropského regionu

18. 11. 2012

Ve
dnech 31. 8. 2012 – 2. 9. 2012 se pod záštitou primátora města Brna konalo v areálu
Sokol Brno 1 a Univerzity obrany 4. mezinárodní setkání členů asociací válečných
veteránů – modrých baretů středoevropského regionu organizované Československou
obcí legionářskou a její jihomoravskou krajskou jednotou.

Akci
za přispění ČsOL, Ministerstva obrany ČR a sponzorů podpořilo také IC OSN v
Praze v čele s jeho vedoucím Michalem Brožou. Tato událost navazovala na
předchozí setkání zástupců asociací ve Vídni organizované pod hlavičkou UNIS,
informační agentury OSN, a na setkání členů asociací v září roku 2009.

Jednalo
se o čtvrté neformální setkání válečných veteránů – modrých baretů v ČR, které
opět proběhlo v pracovním a společenském duchu. Akce byla organizačně zajištěna
krajskou jednotou ČsOL se sídlem v Brně, která je ustanovena jako odpovědný
prvek za příhraniční spolupráci a za styk s asociacemi sousedních zemí. Prvním
počinem byla návštěva brněnských škol společně s veterány v sídle OSN ve Vídni
v roce 2008, při které byla rozvinuta spolupráce s rakouskou asociací modrých
baretů, zajištěna společná účast na akci Růže pro válečné veterány atd.

Letošního
setkání v Brně se účastnili veteráni ze Slovenska, Polska, Rakouska, přislíbena
byla i účast z Ukrajiny, která však byla oficiálně odhlášena pro účast na
oslavách Borodino. Za Českou republiku byli přítomni zástupci jednot ČsOL,
aktivních záloh, vojenských pozorovatelů, válečných veteránů atd. Pracovní
část, která byla zahájena společnou slavnostní páteční večeří 31. 8. 2012, byla
seznamovací. Účastnili se jí převážně zahraniční účastníci, kteří přijeli
v tomto složení: Rakousko 2 osoby, Slovensko 17 osob, Polsko 4, za ČR 12
válečných veteránů a hostů. Na toto vstupní setkání navázaly v dopoledních
sobotních hodinách 1. 9. 2012 prezentace věnované činnosti asociací, příspěvku
jednotlivých zemí k mírovým operacím, projektům péče o válečné veterány pod
hlavičkou ČsOL a ministerstva obrany, akcím jednot a kulatému stolu.

Polský
viceprezident asociace plk. Edward Potocki, prezident Krakowské oblasti a člen
výkonného výboru asociace, zmínil aktivity s Ukrajinou a možnosti
rozšíření aktivit v regionu. Slovenský představitel, předseda sekce
Martin, Jaroslav Ďulovič, pak hovořil o transformaci sdružení do otevřeného
sdružení pro širší spektrum veteránů pod novou hlavičkou Únia Vojnových
Veteránov Slovenska. Rakouský představitel pojednal o aktivitách na podporu
veteránů. Naše vystoupení představilo projekty pro veterány a účastníky aktuálních
misí. 

Této části bylo přítomno cca 30 hostů a součástí bylo zhlédnutí výstavy
dobových uniforem, výzbroje a výstroje či dokumentů instalované v prostorách
VIP salonku Sokol Brno 1 ve spolupráci s KVH 43. Účastníci setkání rovněž položili
společně věnec u památníků obětem válek v budově Sokola a uctili památku
čestného předsedy ČsOL nedávno zesnulého bratra Tomáše Sedláčka. Odpoledne si pak
změřili síly v turnaji v malé kopané a v míčovém víceboji jednotlivců, do
kterého se zapojili i příslušníci aktivních záloh. První a druhé místo obsadili
veteráni z ÚVV Slovenské republiky, třetí jednota ČsOL Vysočina. První
cena v soutěži jednotlivců zůstala v rukách bratra Radima Chrásta
z jednoty ČsOL Vysočina. Účastníci setkání se v neděli 2. 9. 2012
rozjeli do svých domovů plni dojmů a s pozváním na příští rok, kdy
dozajista opět přijedou.

Ing.
Karel Černoch, předseda jednoty ČsOL, člen předsednictva a člen republikového
výboru ČsOL