V Dolním Skrýchově se bude střílet

18. 11. 2012

Československá obec
legionářská – Jednota br. Stanislava Berana J. Hradec ve spolupráci s 44.
lehkým motorizovaným praporem a Klubem vojáků v záloze při ÚVS J. Hradec pořádá
v sobotu 13. října od 8
,30 hod. na střelnici AVZO Břeskáč v
Dolním Skrýchově u Jindřichova Hradce při příležitosti 68. výročí
karpatskodukelské
operace již
IV. ročník střelecké soutěže
tříčlenných družstev a jednotlivců ve střelbě z armádních zbraní „Memoriál mjr.
i. m. Bohumila Vávrů a ppor. i. m.Václava Martínka“.

Z loňského ročníku soutěže

Soutěžními
disciplínami budou střelba z pistole na 25 metrů a ze samopalu na
50 metrů. Soutěžit se bude ve třech kategoriích, ve kterých své střelecké umění
změří váleční veteráni, příslušníci ozbrojených sil a sborů, členové
střeleckých klubů a pozvaní hosté. První tři družstva a jednotlivci
v každé kategorii obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné ceny.

Propozice
soutěže včetně přihlášky naleznete v příloze.

Petr Pokovba