V Komorním Hrádku se opět setkají bývalí vojenští pozorovatelé

18. 11. 2012

Sdružení
válečných veteránů ČR a Československá obec legionářská srdečně zvou
na již 9. celorepublikové setkání bývalých vojenských pozorovatelů OSN/OBSE v Komorním
Hrádku ve dnech 19. – 20. října 2012.

A
jaký bude program letošního, již 9. setkání? Začíná v pátek 19. 10.
prezentací od 16 do 17 hodin (Lesovna). Pak bude setkání zahájeno,
následovat bude prezentace SVV Středočeského kraje, společné foto a prohlídka
zámku. Vyvrcholením bude od 19.30 hodin společenský večer s hudbou – hraje
Duo Evergreen. V sobotu snídaně od 8 do 9 hodin a v 10 hodin je
plánován závěr setkání a odjezd účastníků.

Kontakt:
pplk. v zál. Ing. Miroslav MAREK (keram.m@seznam.cz, tel 606 311 686), pplk.
v zál. RSDr. Stanislav ŠVIDEK (svidek.stan@seznam.cz, tel 732 614 941).

Poznámka:Uzávěrka přihlášek je 8. 10. 2012

Sledujte
stránky www.legionar.org, kde budou uvedeny další informace s ohledem na možnosti
zabezpečení ubytování.

Připravil:
Ladislav Lenk